2014519144094643

Severočeské muzeum. Foto: wikipedia.org / Rawac

LIBEREC – První výstavní počin po znovuotevření Severočeského muzea na Masarykově třídě v Liberci muzea bude 22. května v 16 hodin jubilejní ročník expozice Bakalaureáty. Zároveň bude zahájena výstava Historické toalety SM Královské posezení.

V den zahájení, kterého se zúčastní náměstkyně hejtmana LK pro kulturu Hana Maierová, se ještě před otevřením výstavy Bakalaureáty od 14 do 15:30 hodin uskuteční mezinárodní konference Design a technika – Inovace pro Euroregion Nisa – Neiße.

V 16 hodin se představí studenti prezentující závěrečné práce studentů

Katedry designu FT TUL (oděvy, bytové textilie, tapiserie, prostorové objekty, sklo, šperky a další). Součástí vernisáže bude rovněž velká módní přehlídka ve vestibulu Severočeského muzea.

Výstava Historické toalety SM – Královské posezení představí historické záchody a sanitární keramiku v průřezu od 19. století až do současnosti. Stěžejními exponáty výstavy jsou zápůjčky historických kusů záchodů z rakouského muzea KLO-SO v Gmundenu a sbírky další toaletní keramiky z Jihomoravského muzea ve Znojmě. Tyto exponáty reflektují zejména produkci znojemského keramického závodu Rudolfa Ditmara, jehož produkce patří v současnosti pod firmu Laufen Cz. Výstava bude doplněna jedinečným cestovním toaletním vybavením maršála Radeckého a toaletní keramikou ze sbírek Severočeského muzea.

Jan Josef Václav Antonín Eusebius František Karel hrabě Radecký, svobodný pán z Radče, c.k. polní maršál, vojevůdce pěti císařů. Radecký je nejvýznamnějším vojákem Rakouska 19. století českého původu. Spolu s Valdštejnem je v zahraničí nejznámějším polním velitelem z Čech. Po období nuceného zapomnění se polní maršál vrací i do naší historie jako evropský lev s českým srdcem, otec vojáků a zachránce Rakouska, jenž neprohrál jedinou bitvu, kterou sám řídil.

Součástí výstavy bude i prezentace nejnovější sanitární keramiky od studentů designu VŠUP v Praze, ZČU v Plzni. V rámci Krajských slavnostní se 14. června uskuteční v Severočeském muzeu opakovaná módní přehlídka bakalářských prací studentů Katedry designu FT TUL. Výstava Bakalaureáty potrvá do 15. června, posezení budou vystavena do 28. září. 2014.

Autor / zdroj: Jiří Langer

Pin It on Pinterest