LOGO_EUROCLINICUM_NFNa 250 pracovníků ve zdravotnictví přijede do Frýdlantu. Všeobecné sestry, porodní asistentky, laborantky, pracovníci rentgenů a rehabilitací a dalších nelékařských profesí se 21. května zúčastní VII. Frýdlantského ošetřovatelského dne.

Pořádající Nemocnice Frýdlant ve spolupráci s městem Frýdlant očekávají účast zdravotníků z nemocnic, sociálních zařízení a sester odborných i praktických lékařů jak z Libereckého tak i Ústeckého kraje.

V nemocnici důsledně dbáme na kvalitu poskytované ošetřovatelské péče a v této souvislosti pravidelně školíme a vzděláváme jak naše zdravotníky, tak zájemce z ostatních zařízení v severočeském region. Vždy klademe důraz na ochotu, vlídnost, ale i diskrétnost a vytváření přátelského prostředí,“ uvádí hlavní sestra Regina Malá.

Nemocnice Frýdlant, spol. s r. o. je jediný poskytovatel akutní lůžkové péče ve Frýdlantském výběžku. Disponuje 126 lůžky na odděleních interny, chirurgie, jednodenní gynekologie, oddělením následné péče včetně lůžek dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče a sociálních lůžek, dále oddělením ARO, klinickou biochemií a hematologií, radiodiagnostikou, rehabilitací s elektroléčbou a širokým spektrem ambulantních služeb. S 220 pracovníky patří k největším zaměstnavatelům Frýdlantska. Od loňského roku je nemocnice součástí silné skupiny EUROCLINICUM a.s., která vlastní a provozuje zdravotnická zařízení, nemocnice, polikliniky, lékárny a laboratoře po celé České republice.

Stanislav Šetina, tel. 734 682 389

Zdroj: Město Frýdlant

Pin It on Pinterest