il._foto_medium

Už 23 žen, které v Síti mateřských center úspěšně prošly zkouškou profesní kvalifikace, může nabízet profesionální péči o děti od narození do předškolního věku. Profesní kvalifikace tak nejen zvyšuje úroveň poskytování péče o děti v ČR, ale pomáhá i řešit situaci na trhu práce.

Síť mateřských center vyšla vstříc svým členským organizacím a absolventkám rekvalifikačních kurzů, které pořádá, a požádala o autorizaci pro provádění zkoušek profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód: 69-017-M). Osvědčení o úspěšném složení zkoušky opravňuje k získání vázané živnosti „Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu“ (dle zákona č. 179/2006 Sb.). Je to také plná kvalifikace v péči o děti v dětských skupinách nejen v mateřských centrech.

Dosavadní uchazečky většinou pocházejí z mateřských center, kde buď pečují o děti v rámci svého pracovního úvazku (70%) nebo dobrovolnicky (23%). Vedení mateřských center cítí velkou zodpovědnost za péči o děti, proto mají zájem, aby o děti pečovaly kvalifikované osoby. 70 % zájemkyň absolvovalo rekvalifikační kurz, přesto považují zkoušku profesní kvalifikace jako potřebné doložení profesionality, i když péče o děti v mateřských centrech v režimu obecných předpisů ji nevyžaduje.

„Kromě toho se nám daří motivovat – zatím jen – ženy, které hledají práci a rády pracují s dětmi. Mohou tak vyřešit svoji vlastní situaci a zároveň pomoci dalším rodičům, aby mohli pracovat. Skvělým příkladem je žena, která byla vedena na úřadu práce a po zkoušce profesní kvalifikace si zřídila vlastní firmu,“ s potěšením konstatuje Rut Kolínská, prezidentka Sítě mateřských center.

 

Kontakt: Rut Kolínská, rut.kolinska@materska-centra.cz, 603 271 561

 

Příloha:

Osobní postřehy absolventek zkoušky profesní kvalifikace (viz níže)

Zkoušku profesní kvalifikace “Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky” (kód: 69-017-M) nabízí Síť mateřských center za poplatek 5 300 Kč, pro členy Sítě MC platí dotovaná cena 4 300 Kč. Po domluvě je možné v termínu zkoušky přijít také na konzultaci ohledně obsahu hodnoticích standardů, k praktickému nácviku první pomoci a napsat si cvičný test. Více: http://www.materska-centra.cz/sit-mc-v-cr/profesni-kvalifikace/

Síť mateřských center o.s. vznikla v roce 2001. Posiluje občanský život komunity, hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí. Síť MC poskytuje svým členům podporu a metodické vedení, pomáhá vzniku nových MC, pořádá semináře a konference, spolupracuje se státními i nestátními organizacemi i se zahraničními subjekty podobného zaměření. V současné době sdružuje Síť MC téměř 300 členských MC. Více: www.materska-centra.cz

Osobní postřehy absolventek zkoušky profesní kvalifikace

Jak zkoušku vnímaly samy absolventky? Využily již získané osvědčení? Jak se jim daří naplňovat jejich plány o nové profesi?

Atmosféra u zkoušky byla velice příjemná, necítila jsem žádný stres ani napětí. I když otázek bylo poměrně hodně a byly podrobné, tak jsem měla ze zkoušky celkově moc dobrý pocit. Osvědčení jsem využila pro práci s dětmi v našem MC.

Kateřina J., 29 let, Rudná

Po dlouhé době jsem něco studovala a připravovala se, byla jsem ráda, že zkoušející navodily příjemnou a uklidňující atmosféru. Pracuji teď v Dublinu v družině, osvědčení jsem si nechala přeložit a používám je v mém CV. Vzhledem k tomu, že pracuji v soukromé sféře, je osvědčení pouze pro reference mých klientů, určitě bude uznáváno, v Irsku asi FETAC 5, ale za přesné zjištění se zde platí velké peníze. V červnu se vracím do ČR a chystám se pracovat jako OSVČ a učit děti milovat angličtinu stejně jako češtinu.

Petra R., Trutnov

Byla jsem mezi prvními, kteří absolvovali u vás zkoušku profesní kvalifikace. Doma jsem se na zkoušku pečlivě připravovala. Měla jsem trochu obavy, jak zkouška bude probíhat, zda vše umím, byla jsem ale mile překvapena příjemným a vstřícným uvítáním. Cítila jsem se uvolněně. Zkouška mě překvapila, že byla vedena velmi do detailu. Vše profesionálně a vůbec nebyla nikterak snadná. Díky příjemné atmosféře jsem se necítila nervózně a myslím, že díky tomu jsem zkoušku zvládla. Po absolvování zkoušky jsem založila firmu Rodinné Aktivity. Vedu různé kroužky pro děti, organizuji výlety, akce pro děti. Jedna z mých nabízených aktivit je i hlídání dětí. Chodím hlídat děti do domácností, vyzvedávám děti z jesliček a školek a trávím s nimi čas, než přijdou rodiče z práce domů. Plány, které jsem měla před zkouškou, se zhmotnily, a já se nyní živím hlídáním dětí a aktivitami, které tvořím pro rodiny s dětmi nebo pro samotné děti. Moc děkuji, že jste mi umožnili udělat si zkoušky a navštívit různé kurzy. Těchto zkušeností využívám při současné své práci. Před zkouškami jsem byla vedena na úřadu práce, v současné době pracuji jako soukromá podnikatelka ve své firmě.

Leona Burkoňová, Rodinné Aktivity

Zkouška pro mě byla logickým ukončením dříve absolvovaného rekvalifikačního kurzu, příležitostí k rozšíření možností uplatnění a po letech si “vyzkoušet”, že hlava stále funguje. Samotná zkouška, byť celkem rozsáhlá (ale vše v podstatě obsahoval rekvalifikační kurz), proběhla v příjemné atmosféře, hlavně díky milým zkoušejícím. Osvědčení zatím nebylo potřeba – momentálně hlídám děti ve fitku, ale já mám lepší pocit jak vůči majiteli, tak vůči maminkám. Důležité je, že mě to celé nakoplo k rozhodnutí v dovzdělání pokračovat a zrovna dnes jsem byla na přijímačkách na předškolní pedagogiku v Berouně, abych mohla i do “státní” školky. Doufám, že se zadaří nebo třeba příští rok. Takže díky Síti za správný impuls ve správný čas 🙂

Radka, RC Kladno

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest