Mokrady_mediumMokřad Horní Jizera je zapsán mezi nejvýznamnějšími mokřady celého světa. Lokalita, která se skládá ze dvou částí o celkové výměře 2 303 ha, je územím s mimořádnými krajinářskými a přírodními hodnotami.

Plošně větší část se nachází ve východní části Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory při hranici s Polskem. Menší část je pak situována v náhorní oblasti Jizerských hor a prochází jí hlavní evropské rozvodí rozdělující úmoří Baltského a Severního moře,“ přiblížil oblast místopředseda Výboru zemědělství a životního prostředí Jaroslav Podzimek.

Území je chráněno také na základě tzv. Ramsarské úmluvy, jejímž prostřednictvím je zajišťována celosvětová ochrana mokřadů. Dnes má Ramsarská úmluva podle Tomáše Komrzého z oddělení vodního a lesního hospodářství, odbor životního prostředí a zemědělství krajského úřadu, již 168 smluvních stran.

„Do jejího seznamu jsou zařazovány mokřady splňující přísná kritéria mezinárodního významu pro vodní ptactvo a mezinárodního významu z hlediska ekologie, botaniky, zoologie, limnologie nebo hydrobiologie,“ řekl Tomáš Komrzý.

Exkurzi po lokalitách Horní Jizery vedli Ing. Jiří Hušek a Mgr. Šárka Mazánková ze SCHKO Jizerské hory. Členové Výboru navštívili nejdříve Klugeho louku – druhou největší rašelinnou louku v Jizerských horách. Zde se dozvěděli praktické informace o ochraně rašelinišť a také, že revitalizace rašelinišť má význam i při prevenci povodní. Seznámili se mimo jiné i se situací přísně chráněného tetřívka obecného na území Jizerských hor.

Následovala návštěva přírodní rezervace s přísně chráněnou upolínovou loukou přímo v osadě Jizerka. Žlutá barva upolínu evropského je v jarním období dominantou této osady.

Na závěr členové Výboru navštívili vyhlídkovou věž v Přírodní rezervaci Na Čihadle.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest