uzavirka RaspenavaHEJNICE – Jelikož si myslíme, že stav objízdných tras není stále úplně dokonalý a odpověď pana radního nás úplně neuspokojila, počkali jsme na návrat pana hejtmana z USA a požádali jsme ho o napravení stavu a to v těchto bodech, které si myslíme, že jsou nyní asi nejdůležitější. Žádáme o:
– vyřezání celého průjezdného profilu komunikací od náletových dřevin v krajnicích a příkopech po celé trase objížďky – hlavně úsek Raspenava – Ludvíkov a Ludvíkov – L. Libverda, hlavně autobusy musí jezdit prostředkem silnice jinak přijíždějí poškozené větvemi
– dosypání stávajících vyhýbacích míst na objížďce a vytipování a rozšíření několika dalších v exponovaných úsecích, kde se dvě auta těžko vyhýbají
– stržení krajnic v úseku L. Libverda – Nové Město a v potřebných částech Raspenava – Ludvíkov, žádáme z důvodu odstranění letitých nánosů posypového materiálu na krajnicích, který brání bezpečnému vyhýbání, normálnímu odtoku vody z komunikace do příkopů a zužuje průjezdný profil komunikace
– dokončení výsprav tryskovou metodou v místech, která nejsou – nedokážeme posoudit, jestli už práce skončily nebo se tam ještě nějaká výsprava chystá – jsou tam dva nejhorší úseky – nad Libverdou a za Přebytkem
– nápravu dopravního značení objízdných tras – na křižovatce silnic II/291 a III/2915 (Novoměstská silnice s odbočkou na Dolní Řasnici) je ze směru od Frýdlantu DZ objížďka s cílem Hejnice rovně, přičemž za ní umístěná DZ se směrovou šipkou Nové Město je doprava. Rovně je z křižovatky pokračováno na Řasnice a Jindřichovice a neznalý řidič bude veden do těchto končin Frýdlantska. Myslíme si, že z důvodu turismu a hlavně červencových Hejnických slavností může docházet k velké mystifikaci řidičů nepoužívajících GPS navigace.
Dalším návrhem je doplnění objízdné trasy od L. Libverdy v Ludvíkově, kde je veškerý provoz podle mapy návrhu objízdných tras směrován přes Nové Město na Frýdlant a Liberec. Žádáme o doplnění objízdné trasy doleva na Raspenavu buď jen s cílem Raspenava, nebo podle zvážení o průjezdnosti úseku i Liberec. Je to přeci jenom nejkratší cesta do Liberce
– nevíme kdo má na starosti hlášení uzavírek, ale na dopravním portále, kam jsme odkazovaní – www.dopravniinfo.cz , nejsou zanesené uzavírky bočních cest v Raspenavě, takže pak mohou vznikat problémy s bloudícími řidiči.
Moc děkujeme za pomoc v těchto aktuálních problémech.

Zdroj: Město Hejnice

Pin It on Pinterest