il._foto_medium

Provádění zimní údržby silnic v sezóně 2013/2014 bylo podřízeno schválenému operačnímu dokumentu „Plán a organizace zimní údržby silnic v Libereckém kraji v období 2013 – 2014“, který byl vypracovaný příspěvkovou organizací Krajská správa silnic Libereckého kraje. Dokument byl zpracován komplexně za celou silniční síť v Libereckém kraji, včetně silnic I. třídy, které jsou ve vlastnictví státu.

Náklady na letošní zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji za období roku 2013/2014 činily 74.753.000 Kč.

Pro porovnání náklady na zimní údržbu za období 2011/2012 a 2012/2013 činily 129.450.000 Kč, respektive 140.755.000 Kč.

Ve schváleném rozpočtu Libereckého kraje na rok 2014 jsou schváleny finanční prostředky ve výši 100.000.000 Kč na zimní činnosti spojené s údržbou silnic II. a III. třídy a prostředky ve výši 126.000.000 Kč na letní činnosti spojené s údržbou silnic II. a III. třídy. Ze zkušeností s předcházejícími zimními obdobími vyplývá, že náklady na zimní údržbu za období podzimních měsíců kalendářního roku činní cca 45.000.000 Kč.

Za období leden až duben roku 2014 byly vyčerpány finanční prostředky na zimní činnosti ve výši 39.211.617 Kč. Z tohoto plyne, že na podzimní měsíce letošního roku zbývají prostředky ve výši 60.079.383 Kč. 

Rada kraje schválila ponechání částky ve výši 50.789.383 Kč na činnosti spojené se zimní údržbou silnic na kalendářní rok 2014 a zbylou část ve výši 10.000.000 Kč přesunula na opravy havarijních objektů na silnicích ve vlastnictví kraje prostřednictvím společnosti SILNICE LK, a. s. a to konkrétně na následující položky:

–          Silnice II/290 Raspenava  – havárie propustku

–          Most ev.č. 2784-1 přes sáňkařskou dráhu v Liberci – přestavba mostu na propust

–          Silnice III/29042 Tanvald – havárie propustku – u objektu čp. 395

–          Silnice III/2873 – sesuv svahu ve Vratislavicích nad Nisou

Zbylá část finančních prostředků ve výši cca 4 milióny korun bude použita na obnovu vodorovného dopravního značení na silnicích II. třídy v Libereckém kraji,“ upozornil radní.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest