WP_20140525_004

Opravy komunikací po povodních ze srpna 2010 se chýlí ke konci a nastal čas i na komplexní rekonstrukci silnice z Frýdlantu až na Smědavu. S tím se pojí i nemilá skutečnost, že se musíme potýkat s množstvím objížděk. Aktuálně je na více místech uzavřena silnice z Raspenavy do Hejnic. Vynucenému klikatému cestování by se mnozí spoluobčané rádi vyhnuli průjezdem po odvozní lesní cestě Viničné z Oldřichovského sedla do Ferdinandova.

Jenže lesní zákon občanům vjezd na lesní cesty z mnoha dobrých důvodů zakazuje, výjimku může v odůvodněných případech udělit vlastník. Tyto cesty nejsou stavěny na čilý provoz osobních aut. Jsou úzké na to, aby se dvě auta vyhnula, a povrch cesty neunese zvýšenou zátěž, tím spíš že tato cesta byla rovněž v době povodní poškozena na mnoha místech erozí.

Vzhledem k nekázni těch, kterým byla udělena výjimka k vjezdu a zapůjčeny klíče, a možnosti vandalského poškození zámku, přistoupila Lesní správa Frýdlant k fyzickému zneprůjezdnění cesty po dobu uzavírky.

Pro nás – turisty, cyklisty – toto skýtá výraznou výhodu. Po tuto dobu bude procházka či projížďka po této příjemné trase mnohem pohodlnější, když nebudeme potkávat projíždějící auta.

I když v nejbližších měsících se na Viničné nebudeme setkávat s auty, je na této trase, kde se setkává množství pěších, rodičů s dětmi, cyklistů a majitelů psů na procházce se svými miláčky, nezbytné dodržovat „pravidla silničního provozu“, aby nedošlo ke kolizi.

„Vzhledem k tomu, že cyklista může jet velmi rychle a s většími obtížemi ovládá svůj stroj než pěší své nohy, pak z hlediska bezpečnosti silničního provozu vždy doporučujeme, aby se ve směru pohybu pěší drželi při levém okraji cesty a cyklisté při pravém. Jen tak na sebe uvidí a mohou se včas vyhnout,“ radí vedoucí odboru dopravy Ludvík Pfleger.

Zdroj: Město Frýdlant

Pin It on Pinterest