Meteo2FRÝDLANT – Počasí, zkoumání jevů s počasím souvisejících, monitorování biometrických, fenologických a hydrologických jevů, tím vším se zabývají žáci Střední školy hospodářské a lesnické ve Frýdlantu a minulý týden byla výuka obohacena o meteorologickou stanici v areálu školy.

Na střední škole hospodářské a lesnické, Frýdlant mají s prací v oblasti hydrologie již několikaleté zkušenosti, zatím okrajově se zabývali sledováním lesních porostů, pozorováním rostlin a změn, které jsou v přímé souvislosti s teplotními a povětrnostními podmínkami. Svůj zájem o přírodu neustále pedagogové i jejich žáci prohlubují a oblasti, kterým se věnují, rozšiřují.

V minulém týdnu se podařilo díky projektu TechUp do kterého je naše škola zapojena, pořídit novou automatizovanou meteorologickou stanici, která je propojena s počítačem a průběžně zaznamenává data. Systém měřicích přístrojů je profesionální a frýdlantská škola je jednou z mála škol (v regionu určitě jedinou), která takovým profesionálním vybavením disponuje.

A co vlastně měříme? Tlak vzduchu (hPa), teplota vzduchu (°C), relativní vlhkost vzduchu (%), směr a rychlost větru (m/s), intenzita srážek (mm), přízemní teplotu (°C), půdní teplotu v pěti horizontech (5cm, 10cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm), sluneční radiaci, dohlednost (m). Naměřená data jsou online dostupná na stránkách školy a dále zpracovávána, sestavují se nejrůznější grafy a tabulky, ale tato statistická činnost rozhodně není samoúčelná. Kvalitní a přesné přístroje, propojení s počítačem a zajištění pravidelného odečítání hodnot umožňuje sestavit takové soubory informací, které mladí meteorologové odesílají do ČHMÚ. Stávají se tak součástí sítě profesionálních i amatérských stanic, jejichž výsledky jsou po internetu dostupné k porovnání v jakékoli části republiky a slouží k monitorování globálních klimatických změn. Člověk nemusí být velkým odborníkem v oblasti meteorologie, aby si uvědomil, že dostatečné množství dat pořizovaných v pravidelném čase a na stejných stanovištích je nutné k odhalení odchylek a porovnání výsledků pozorování s jinými místy na Zemi. Z těchto srovnání potom vyplynou i obecnější závěry, které mohou pomoci odhalit např. skrytý zdroj znečištění vodního toku, změny počasí ovlivněné znečištěním ovzduší nebo inverzí. Pokud budeme mít dostatek přesných dat, snáze můžeme předpovědět výchylky počasí, které člověku komplikují život (bouřky, záplavy).

Zdroj: Ing. Miroslav Kudrna, učitel odborných předmětů

 

Pin It on Pinterest

X
X