Orientovat se v terénu hlubokého údolí Jizery, dopravit záchranáře s vybavením na skály i do koryta řeky či bezpečně transportovat zraněného nebo nemocného v podvěsu pod vrtulníkem. To byly činnosti, které záchranáři nacvičovali ve středu 11.června 2014 na Riegrově stezce nedaleko Semil. Jednalo se o společný výcvik záchranářů Letecké záchranné služby Liberec, Horské služby Jizerské hory a Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje ze Semil.

Výcvik proběhl v rámci opatření, která mají vést k zefektivnění záchranných prací v údolí řeky Jizery. Podnětem pro tato opatření byl rozbor případů z několika posledních let, při kterých záchranáři a hasiči v této oblasti společně zasahovali a řešili jakým způsobem se na místo zásahu nejrychleji dostat a jak pacienty z obtížně dostupných míst bezpečně a šetrně transportovat.

Liberečtí letečtí záchranáři proto společně s lezeckou jednotkou hasičů ze Semil vytipovali nejfrekventovanější a zároveň potencionálně nebezpečné části Riegrovy stezky a do těchto oblastí se s pomocí vrtulníku vydali. Provedli opakované slaňování a následné transporty osob z via ferraty Vodní brána, vyzkoušeli slanění záchranářů do prostoru Böhmovy vyhlídky a odsud transport ležícího pacienta v letecké záchranné síti. Dalším, výrazně složitějším úkolem, bylo slanění do obtížně dostupného terénu pod Krkavčí skálu a také do koryta řeky Jizery a transport osob z těchto míst. Součástí společného výcviku leteckých záchranářů a hasičů bylo i vzájemné představení používaných pomůcek a záchranných postupů, prověření komunikačních prostředků a v neposlední řadě vzájemné předávání zkušeností ze zásahů v této oblasti.

Výcvik záchranářů v údolí Jizery byl však pouze jeden z úkolů týkajících se záchranných prací v této oblasti. Další úkolem je označení Riegrovy stezky. Do letních prázdnin bude Riegerova stezka označena tzv.traumatologickými body, jejichž síť se v rámci ČR postupně rozšiřuje a které budou upevněny na již stávajícím značení naučné stezky. Tabulka bude mít své originální označení k němu budou přiřazeny GPS souřadnice. Pokud bude na Riegrově stezce nějaký zdravotní problém nebo úraz a volající nebude znát místo, kde se nachází, požádá ho operační středisko zdravotnických záchranářů nebo hasičů na lince 155 nebo 112 o upřesnění místa příhody pomocí tohoto značení. Doporučí volajícímu nalézt (požádat kolemjdoucího) nejbližší traumatologický bod a sdělit jeho číslo. Zdravotní operační středisko ZZS LK nebo dispečink HZS na základě nahlášení tohoto čísla určí místo zásahu. Podle charakteru poranění a určeného místa zásahu poté vyšle odpovídající složku záchranářů či hasičů na konkrétní místo zásahu.

Souboru těchto opatření, která by měla usnadnit záchranné práce v této oblasti, však musí předcházet základní preventivní opatření ze strany turistů a návštěvníků údolí Jizery. A mezi ně určitě patří alespoň základní orientace v dané oblasti, výbava odpovídající zvolené aktivitě a terénu, lékárnička a mobilní telefon, který umí v současné době nejen přivolat pomoc telefonováním, ale i určit polohu pomocí GPS modulu a nainstalované mapy.

Autor: Miloš Odstrčil

Pin It on Pinterest

X
X