20146261510565121

LIBEREC –Úspěch slaví dvě základní školy z Liberce. Za jejich šetrný přístup k životnímu prostředí získaly mezinárodní titul Ekoškola. Základní škola Švermova převzala letos ocenění již potřetí v řadě.

Základní škola Kaplického ponese tuto prestižní značku poprvé, přesto není v tomto směru žádným nováčkem. Ekologickému přístupu se obě školy věnují již několik let. Založily žákovský Ekotým a vytvořily vlastní Ekokodex, kterým se řídí. V České republice byl titul letos udělen 137 základním a středním školám.

Zástupce obou škol, žáky a jejich učitele, přivítal ve čtvrtek 26. června v obřadní síni liberecké radnice náměstek primátorky Kamil Jan Svoboda. „Liberec je po Praze jediným městem, které bylo letos oceněno více než jednou. Titul získaly hned dvě naše školy. Znamená to pro ně velký úspěch a zaslouží si poděkování za práci, kterou svědomitě odvádí,“ řekl Kamil Jan Svoboda.

Obě liberecké školy hledají způsoby, jak udělat provoz své školy ekologičtější. Snaží se neplýtvat elektřinou a snižovat spotřebu vody. Zavedená ekologická opatření představili na radnici sami žáci. Prozradili, že hledají další možnosti úspory energie, třídí ve škole odpady a pečují o zeleň. Například ZŠ Švermova využila získané granty na vybudování naučné stezky, bylinkové zahrádky nebo skautského koutku. Výměnou klasických vodovodních baterií za pákové ušetřila škola deset procent z celkové spotřeby vody. Na ZŠ Kaplického žáci s učiteli podrobně analyzovali ekologický stav školy a uspořádali dva projektové dny na téma voda a odpady. Do budoucna se chtějí zaměřit na šetření elektrické energie. Dají si pozor na to, aby nenechávali zbytečně rozsvícená světla a zapnuté počítače.

Titul Ekoškola mohou získat základní a střední školy, kde žáci a studenti ve spolupráci s učiteli sami aktivně usilují o minimalizaci dopadu běžného provozu školy na životní prostředí počínaje tříděním odpadu přes úsporné využívání energií a vody až po péči o přírodu v jejím okolí.

Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a v jejím okolí. První a druhý titul Ekoškola se uděluje na období dvou let. Třetí titul a další tituly již školy obdrží na období čtyř let. Do programu se zapojilo bezmála 10 milionů studentů a učitelů z 32 156 škol z celého světa. Titul Ekoškola mají kromě evropských zemí například školy v Jihoafrické republice, Maroku, Portoriku, Chile, Kazachstánu, Velké Británii, Rusku a v dalších zemích.

 

Autor / zdroj: Jan Král

Pin It on Pinterest

X
X