V_roce_2011_se_mezi_pet_finalistu_souteze_probojoval_starosta_Hermanic_Vladimir_Stribrny_(vpravo)_medium

Do příštího pondělí, tedy do 30. června, se lze přihlásit do soutěže „Nejlepší starosta 2010-2014“. Týká se jak starostů, tak primátorů, hlásit se mohou sami nebo je mohou nominovat lidé na Cenu veřejnosti. Soutěž historicky poprvé pořádá Svaz měst a obcí ČR pod záštitou a za účasti prezidenta Miloše Zemana.   

Akce je určena pro čelní představitele samosprávy, která je členem Svazu měst a obcí ČR. Do soutěže se mohou starostové / primátoři hlásit sami nebo je může – na Cenu veřejnosti – nominovat široká veřejnost.

1)     Pokud se čelní představitelé samosprávy hlásí sami, je třeba na e-mail starostaroku@smocr.cz spolu se svou fotografií poslat vyplněný dotazník dostupný pro členy Svazu na webu www.smocr.cz. Jeho součástí jsou základní informace o přihlášeném i jeho městě / obci a poté otázky, které se týkají činnosti představitele samosprávy pro obec / město. Dotazy zní například:

·         Co považujete za svůj největší úspěch ve funkci starosty / primátora?

·         Jaká práce za Vámi stojí?

·         Na co byste lákal návštěvníky do vašeho města / obce?

·         Jaké formy komunikace s veřejností využíváte?

2)     Pokud starostu či primátora nominují lidé na Cenu veřejnosti, stačí na adresu cenaverejnosti@smocr.cz zaslat e-mail s uvedením jména nominovaného a obce / města, kde působí včetně stručné informace o důvodu nominace.

Přihlášky stejně jako nominace je třeba odeslat nejpozději 30. června 2014. Vítěze soutěže Nejlepší starosta / primátor 2010-2014 bude vybírat odborná porota složená ze zástupců státní správy a odborníků na samosprávu.

Výjimečnost a prestiž soutěže a poslání funkce starosty / primátora symbolizuje její originální logo. Vytvořila ho společnost Kafka Design. Grafickým symbolem je elegantní písmeno S (Starosta) v podobě stuhy zakončené ozdobným prvkem – hvězdičkou – jako „starosta s hvězdičkou“.

Vyhlášení výsledků historicky prvního ročníku soutěže Nejlepší starosta / primátor 2010-2014 se uskuteční 16. září 2014 od 16 hodin ve Španělském sále Pražského hradu za účasti prezidenta republiky Miloše Zemana. Na prestižní akci budou pozváni členové vlády, hejtmani a další významní představitelé veřejné správy.

Pro další informace kontaktujte:

Štěpánka Filipová, mediální zastoupení, mobil: 724 302 802, e-mail: filipova@smocr.cz

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest

X
X