il._foto_TUL_medium

Prvními studenty Technické univerzity v Liberci, kteří převezmou Cenu hejtmana Libereckého kraje 2014, budou příští týden při promoci v Divadle F. X. Šaldy v Liberci nebo v budově M liberecké Technické univerzity čerství magistři – Michal Martínek, Jiří Louda, Jindřich Ráftl a Martin Holub a také bakalář Martin Huněk.

V zastoupení hejtmana jim diplomy a odměny ve výši 10 tisíc Kč za vynikající výsledky ve vzdělávací a vědeckovýzkumné činnosti předají radní Alena Losová a Petr Tulpa.

„Cílem udělení Ceny hejtmana Libereckého kraje je ocenit vynikající výsledky ve vzdělávací i vědeckovýzkumné činnosti, kterých dosáhli absolventi Technické univerzity v Liberci při svém studiu TUL a podpořit tak jejich osobní rozvoj,“ připomněl důvod vzniku ocenění, na němž se

Rada LK a Zastupitelstvo LK totiž tehdy schválili účelovou dotaci na projekt Cena hejtmana Libereckého kraje pro studenty Technické univerzity Liberec ve výši 50 tisíc Kč.

Dotace bude využita k ocenění nejlepších absolventů v magisterských studijních programech nebo bakalářských studijních programech, uskutečňovaných fakultami nebo vysokoškolskými ústavy TUL. Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, rektor Technické univerzity v Liberci, iniciativu Libereckého kraje přivítal.

„S panem hejtmanem jsme na toto téma několikrát hovořili a informoval jsem jej, že se s podobnými oceněními třeba ze stran města lze setkat u některých jiných vysokých škol. Myslím, že to je správné rozhodnutí, ze kterého budou profitovat nejen úspěšní studenti ale i Liberecký kraj. Je potřeba, aby vzdělaní lidé v kraji zůstávali a přispívali k jeho rozvojům. Naši studenti to už dělají, když se zapojují do řešení aktuálních problémů kraje například v oblasti úspor energií, turismu, architektonických návrhů apod. Byla by škoda, kdyby tito studenti, kteří mají k Liberecku pozitivní vztah, odcházeli do jiných krajů. Proto má smysl každá podpora, která přispěje ke vzdělanosti stálých obyvatel našeho kraje. Řada firem už na to přišla a jsem rád, že se k nim připojuje i vedení Libereckého kraje,“ řekl při podpisu rektor.

Cena může být podle něj v každém akademickém roce udělena jednomu studentovi bakalářského studijního programu a jednomu studentovi magisterského studijního programu na každé fakultě (ústavu).

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Pin It on Pinterest

X
X