Poradatele_vyznamnych_sportovnich_akci_v_kraji_se_mohou_uchazet_o_financni_podporu_na_rok_2015_uz_nyni__medium

Rada Libereckého kraje schválila výzvy k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2015. Jedná se o další krok v rámci plnění Strategie podpory sportu a tělovýchovy v Libereckém kraji schválené zastupitelstvem kraje.

Sportovní a tělovýchovné organizace budou mít možnost podat své žádosti o finanční podporu projektů, které budou realizovat v roce 2015. Výzva obsahuje pět oblastí – předmětů podpory:
– Vybrané sportovní akce,
– Významné kluby a reprezentace,
– Významné sportovní areály,
– Mimořádné sportovní akce,
– Sportovní struktury, servisní centra.

Kompletní výzva včetně příslušných formulářů bude v nejbližší době vyvěšena na internetových stránkách Libereckého kraje. Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu bude e-mailem informovat potenciální žadatele o možnosti podat žádost o poskytnutí dotace.

„Došlé žádosti budou hodnoceny podle předem známých kritérií, která rovněž schválila rada kraje a jsou součástí textu výzvy. Následně budou předloženy příslušným orgánům kraje k hodnocení a výsledkem bude seznam projektů, které se stanou součástí návrhu rozpočtu kraje na rok 2015,“ doplňuje statutární náměstkyně hejtmana Zuzana Kocumová s tím, že termín pro předkládání žádostí je stanoven na 30. září 2014.

Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
485226324 / 739541624

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest

X
X