Oldrichov_v_H._Il._foto_medium

Z důvodu nutných uzavírek v Mníšku a Oldřichově nebude možný průjezd po silnici z Raspenavy přes Oldřichovské sedlo do Mníšku v termínu od 14. července do cca 28. srpna.

Na  uvedeném úseku bude opravováno 5 propustků, budou se zpevňovat příkopy a opravovat vozovka. Oprava propustků a silnice v Oldřichově v Hájích vyplynula z bleskových povodní v červnu 2013. Termín úplné uzavírky byl vybrán na prázdniny z důvodu menšího dopravního vytížení silnice III/2904.

„Pro úplnou uzavírku je zásadní a časově nejnáročnější objekt propustku za oldřichovským Ekocentrem, ve směru od Liberce, který musí být, kvůli poškozené staré klenbě celý zdemolován, odstraněn a následně postavena betonová konstrukce nového propustku,“ informoval ředitel Krajské správy silnic LK Jan Růžička s tím, že akce je financována z programu SFDI Povodně 2013, z 85% hrazeno ze SFDI, 15% z financí Libereckého kraje, kdy čerpání musí být uzavřeno v letošním roce.

“Jinak Liberecký kraj o dotaci v celkové hodnotě 4 626 358 Kč přijde,“ zdůraznil krajský radní Vladimír Mastník a potvrdil, že objízdná trasa je navržena jedinou možnou cestou, po silnici I/13 do Frýdlantu a po silnicích II/291 a III/2909 zpět do Oldřichova v Hájích.

„Z výše uvedených důvodů vyplývá, že realizace akce je nezbytná,“ dodal  a připomněl, že složky IZS již byly informovány a zároveň budou osloveny Magistrátem města Liberec, který uzavírku povoluje.

Reagoval také na některé anonymní i neanonymní (místostarosta Hejnic) námitky a kritické poznámky zveřejněné na facebooku.

„Většina uvedených objektů bude opravena za částečné uzavírky, ale poloha tohoto propustku bohužel neumožňuje vedení jednoduché objízdné trasy. Každý, kdo zmíněnou lokalitu zná, ví, že  oldřichovská silnice III/2904 nemá žádnou jednoduchou paralelní variantu. Nevědí to asi jen facebookoví pisatelé.   Takže máme na výběr – buď rezignujeme na dotaci a opravy na této silnici neprovedeme, anebo se stavbu pokusíme letos realizovat. Nevím, jak pan místostarosta a další neznalí kritici by občanům vysvětlili, že opravy nebudou a že silnice pak bude uzavřena třeba několik let,“ upozornil radní a připomněl, že s dodavatelem stavby, společností Eurovia CS, a.s.,  kraj i správa silnic jednaly a bylo  přislíbeno, že  se stavbaři pokusí co nejvíce čas potřebný pro úplnou uzavírku minimalizovat. Po této celkové uzavírce bude ještě následovat částečná uzavírka (po půlkách) a to od 30. 8.2014 do 30. 9. 2014.

„Je nám samozřejmě líto, že některým obyvatelům poněkud stavbaři omezí pohyb na této trase, omlouváme se za to, a snažíme se co nejvíce dopady  silničních staveb, a je jich v současnosti  rozpracováno na 90 ve vlastnictví  Libereckého kraje v celkové hodnotě více než 1, 5 miliardy korun, zmírňovat.

Takže raspenavští, hejničtí a další obyvatelé na Frýdlantsku v tom nejsou sami.  Z těch několika osamocených hlasů na facebooku, k zdejší  diskusi s tak lživými a nepravdivými informacemi se  nesnížím,  skutečně vyplývá, že je snad špatné, že se Liberecký kraj  využívá všech možností financování silničních staveb, aby kritizované havarijní silnice, zejména ty po povodních na Frýdlantsku,  co nejdříve uvedly do provozuschopného stavu?

Nebo si snad pan místostarosta myslí, že nejlépe je stavět v zimě, po termínech a bez peněz? Možná ano,“ uzavírá Vladimír Mastník a zdůrazňuje, že pokud by se všichni starostové chovali jako zástupce starosty Hejnic, neopravil by se v kraji jediný metr komunikace.

„To se samozřejmě neděje a jsme za to těmto starostům a jejich zástupcům vděčni, že pomáhají problémy spojené s rekonstrukcemi silnic lidem vysvětlovat, ulehčovat a těší se s námi, kromě hejnického místostarosty,  z alespoň částečného zkvalitňování dopravy na našich silnicích II. A III. třídy ve všech koutech našeho kraje,“ dodal.

Informace o aktuálních dopravních omezeních a uzavírkách na silniční síti Libereckého kraje ve správě KSSLK, včetně popisu objízdných tras, naleznete na adrese: http://www.dopravniinfo.cz/

Vlakové spojení – Liberec – Frýdlant a zpět Cena: 43 Kč Doba jízdy: 27 min

Odjezdy z Liberce: první 5: 33, poslední 22:33 hod.

Odjezdy z Frýdlantu: první 4:27, polední 21. 53 hod.

Liberec – Hejnice a zpět  – Cena: 43 Kč Doba jízdy: 40 min

Objížďkové jízdní informace autobusů jezdících přes Oldřichov

 KORID LK informuje – Z toho důvodu jsme nuceni přikročit v autobusové dopravě k opatřením:
– linka 072 Liberec – Fojtka pojede do Oldřichova pouze k ekocentru (ráno vždy, odpoledne pouze pro výstup) až po otevření silnice v Mníšku, tj. od 28. 7.
– linka 659 Liberec, PZJ – Raspenava – Nové Město – Hejnice pojede velkou objížďkou přes Frýdlant (a Novoměstskou), z toho důvodu jsme dojednávali se Správou železniční dopravní cesty, aby vlaky vyčkali příjezdu autobusů z průmyslové zóny JIH (a naopak)
– cestující jedoucí do Oldřichova nebo Luhu jsou odkázání na tento přestup
– cestující jedoucí do Raspenavy nebo Hejnic mohou využít těchto přestupů také
– jediným spojem, u kterého zkusíme ponechat přípoj v Raspenavě, je posilový spoj ráno, který odjíždí ve 4:53 z Raspenavy
– linka 659 nepojede přes Pavlovice, ale po obchvatu
– v důsledku dalších uzavírek (Liberec, České Mládeže, chystané semafory v Ludvíkově) může linka 659 nabírat zpoždění
– z důvodu nutných časových posunů budou přerušeny návaznosti mezi autobusy linky 659 a vlaky v Hejnicích (využíváno pro spojení z N. Města do Luhu)
– z oběhových důvodů byl posunut také spoj 651/25 z Frýdlantu do Hejnic.
Upravené jízdní řády najdete na www.iidol.cz

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest

X
X