humusUpozorňujeme vlastníky pozemků, zahrad a luk na povinnost se o tyto starat v souvislosti se sečením. V souladu s § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, jsou vlastníci pozemků povinni zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organizmů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí, k ohrožení zdraví lidí, či zvířat. Vlastníci pozemků jsou povinni sekat pozemky 2x ročně. Doba první i druhé seče by měla být stanovena ve vyhlášce města. Obvykle se provádí první seč do 30.6. a druhá do 30.9..
V případě, že se tak neděje, hlavně u velkých zelených ploch, je možné vlastníky vyzvat či případně sankcionovat nemalými pokutami.

Zdroj: Město Hejnice

Pin It on Pinterest

X
X