fbpx

Skody_v_Raspenave_2013_medium

Liberecký kraj připravil souhrnné žádosti o dotace na povodňové škody kraje a obcí v roce 2013 z Fondu solidarity EU a návrh jejich vyplacení.

Protože ale součet všech požadovaných finančních prostředků je o cca 4,3 milionů Kč vyšší, než je pro Liberecký kraj a obce v prvních dvou kolech alokováno, rozhodla Rada LK uspokojit v prvé řadě nároky obcí v plné výši, a to i na úkor kraje.

Za Liberecký kraj a obce a města žádáme o 19,5 miliónů korun, subjekty z Libereckého kraje však mohou získat v prvních dvou kolech výzev jen 589,346 tis. EUR (cca 15 238 135 Kč).

Celkovou výši finančních prostředků požadovaných v rámci jednotlivých žádostí ukazuje následující tabulka.

 

Liberecký kraj

Obce LK

Celkem

1. kolo

549 051,00

5 737 072,34

6 286 123,34

2. kolo

8 955 680,02

4 276 041,85

13 231 721,87

Celkem

9 504 731,02

10 013 114,19

19 517 845,21

 

„Uspokojeny budou příslušné obce, tedy Raspenava, Mníšek, Habartice, Jablonec nad Jizerou, Kunratice, Nový Oldřichov, Chrastava, Polevsko as Lázně Libverda v prvním kole, a v kole druhém Krompach, Stráž pod Ralskem, Hamr na Jezeře, Nové město pod Smrkem a Vyskeř, a to v plné výši,“ uvedl hejtman LK Martin Půta s tím, že Liberecký kraj tak zůstane hlavně v roli zprostředkovatele a bude čekat až na případné čerpání volných prostředků ve třetím kole.

Fond solidarity je podle něj koncipován tak, že hradí již zaplacené a zdokumentované výdaje na opravu povodňových škod. To znamená, že obce mohou tyto prostředky využít na cokoliv, protože se jedná o refundaci dřívějších nákladů.

Opravené stavby poškozené povodněmi v červnu 2013 jsou v obcích například provizorní stabilizace mostu Hradsko přes řeku Jizeru, opravy části místních komunikací v Habarticích, Mníšku či Novém Oldřichově, opravy mostku na Holubím potoce v Raspenavě, oprava havarijního stavu mostů v Kunraticích u Frýdlantu, oprava dešťové kanalizace v Chrastavě a opěrných zdí v Horním Vítkově a další.

„Refundované peníze půjdou právě na další opravy mostu Hradsko,“ prozradil místostarosta města v Jablonci n. J. Václav Hájek.

„Všechny tyto peníze investujeme do rekonstrukce dalších komunikací a chodníků ve městě,“ potvrdil starosta Chrastavy Michael Canov.

 Jednou z největších škod na krajském majetku byla havárie nábřežní zdi poškozené povodní na komunikaci III/26834 Velký Grunov.  Zemní práce, oprava opěrné zdi, zához z lomového kamene, oprava komunikace asfaltem, oprava zábradlí přišly kraj na více než 2 milióny Kč.

„To samé platí i pro Liberecký kraj, kde předpokládám, že získané finance půjdou znovu na zkvalitnění dopravní infrastruktury,“ doplnil hejtman.

Viz tabulka

Příjemce

Dotace

  1. kolo

A

Raspenava

838 222

B

Mníšek

407 102

C

Habartice

136 053

D

Jablonec nad Jizerou

1 260 399

E

Kunratice

218 860

F

Nový Oldřichov

201 013

G

Chrastava

137 333

H

Polevsko

551 833

I

Lázně Libverda

1 986 257

  1. kolo

K

Krompach

116 885,62

L

Stráž pod Ralskem

1 352 333

M

Hamr na Jezeře

2 560 979

N

Nové Město pod Smrkem

65 145,75

O

Vyskeř

180 696,90

 

Na základě Rozhodnutí Evropské komise ze dne 9. prosince 2013 byl České republice udělen finanční příspěvek z FSEU ve výši 15 928 275 EUR na krytí části výdajů spojených s likvidací následků povodní z června 2013 na území Jihočeského, Plzeňského, Středočeského, Královéhradeckého, Libereckého a Ústeckého kraje a Hlavního města Prahy. Z této finanční částky můžou subjekty z Libereckého kraje získat, jak již bylo zmíněno, v prvních dvou kolech výzev až 589,346 tis. EUR (cca 15 238 135 Kč).

Fond solidarity Evropské unie (dále jen „FSEU“) byl v roce 2002 založen na krytí nejzávažnějších škod, způsobených zejména přírodními katastrofami. Rozsah katastrof, stejně tak jako kritéria a podmínky poskytnutí pomoci, definuje Nařízení Rady (ES) 2012/2002. Vzhledem k povodňové situaci v ČR v červnu 2013 předložilo Ministerstvo financí (dále jen „MF“) dne 8. srpna 2013 Žádost o čerpání finančních prostředků z FSEU jako jednoho z možných nástrojů krytí části výdajů veřejných rozpočtů na odstraňování povodňových škod. Iniciativa předložit Žádost byla schválena Usnesením vlády 31. července 2013.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Zdroj: Liberecký deník

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close