u_kempuFRÝDLANT – I letos budou probíhat opravy místních i účelových komunikací ve Frýdlantu!

I v letošním období budou v našem městě prováděny opravy všeho druhu na místních i účelových komunikacích. Uplynulá mírná zima byla k našim ulicím shovívavá, a proto se letos neobjevilo tolik výtluků a propadů jako v jiných letech. Z tohoto důvodu se Město Frýdlant rozhodlo finanční prostředky vyčleněné na opravy komunikací vynaložit především na opravy chodníků a opravy komunikací většího rozsahu.
V jarním období jsme začali připravovat pasport oprav komunikací pro letošní rok, následně byly zahájeny práce na zadávání veřejných zakázek a po vyhodnocení došlých cenových nabídek bylo nyní přistoupeno k vlastním opravám.

017   HusovaOd začátku července se již předlažďují chodníky na více než 30-ti místech ve městě dle zpracovaného pasportu drobných oprav. Následovat je budou opravy chodníkových těles s asfaltovým krytím v dalších 25-ti lokalitách. Další v pořadí budou opravy chodníků větší velikosti, které budeme realizovat po podpisu smlouvy s prováděcí firmou. Jedná se především o lokality Husova, Školní, Příčná, Fügnerova a Bezručova.
Kromě toho je připravena celková oprava části ulic Erbenova a Zelená. Veškeré přípravné práce včetně projektových dokumentací a výběrová řízení již proběhla a staveniště bude vítězné firmě protokolárně předáno tento týden. Oprava těchto dvou komunikací bude zahájen do konce července a ukončena by měla být do začátku školního roku.
I když k nám byla zima mírná, přeci jen se někde menší výtluky či propady objevily a tak budou samozřejmě i tyto opraveny. Jde např. o ulice Školní, ČSA, Vysoká, Zámecká, Bělíkova atd.

V závěrečné fázi je i projekt změny vodorovného dopravního značení, který se týká úpravy parkování v ulicích Mezibranská, Míru, Sv. Čecha a Havlíčkova. Taktéž se řeší přeznačení problémové křižovatky Fügnerova a ČSA mezi PENNY marketem a autobusovým nádražím.
Město Frýdlant v součinnosti s Krajskou správou silnic řeší rekonstrukci silnice II/290 – Frýdlant – Bílý Potok (ul. Hejnická). Především se to týká chodníků, přechodů, kanalizace a dalších přidružených drobných staveb. Dalším projektem, na kterém kooperujeme s Krajskou správou silnic je i výstavba autobusových zastávek v ulici Bělíkova a souvisejícím vybudováním přechodů a chodníkových těles. V součinnosti s Ředitelstvím silnic a dálnic budou také vybudovány autobusové zastávky a přechody u Základní umělecké školy.

Již v tuto dobu se připravují další projekty na renovace komunikací pro období let následujících. Nezbývá nežli si přát, aby se našly v městském rozpočtu prostředky na jejich realizaci.

Foto: jb
Frýdlant, 21/07/2014
jm

Zdroj: Město Frýdlant

 

 

Pin It on Pinterest

X
X