1529795_863981836962531_7058600884153631365_o

V letošním roce uplyne 160 let od narození a 85 let od úmrtí Franze Clam-Gallase. Výročí připomene v sobotu 26. července koncert v hejnické bazilice a v září přednáška Milana Svobody z katedry historie naší fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické.

Rod Clam-Gallasů vlastnil a spravoval rozsáhlá panství Frýdlant a Liberec již před druhou polovinou 17. století, později k nim přibyla také panství Grabštejn a Lemberk. Hrabě Franz Clam-Gallas (1854–1930), liberecký rodák, byl posledním mužem slavného rodu.

“U příležitosti Franzova výročí narození bychom rádi připomněli v regionu, kde byl doma a který zveleboval, všestranně podporoval a šířil jeho krásy, jméno i um zdejších obyvatel daleko za hranicemi regionu i české země, nejen jeho osobnost, ale i jména a činy jeho předků,” stojí v prohlášení spolku Frýdlantsko, který zároveň vyhlásil rok 2014 rokem pocty Franzu hraběti Clam-Gallasovi.

Spolek uctil Clam-Gallasovský rok například v květnu, kdy na Nové Louce u Bedřichova vysadil strom pro Franze Clam-Gallase. V červnu pak symbolicky předaly Lesy ČR – Lesní správa Frýdlant část obnovené Clam-gallasovské obory tzv. jelení skok na Farské louce veřejnosti.

Další připomínkovou akcí je koncert s mluveným slovem Pocta Franzi Clam-Gallasovi, který se koná přímo v den 160. výročí jeho narození, v sobotu 26. července od 15.30 hodin v hejnickém chrámu Navštívení Panny Marie. Vystoupí Krokovo kvarteto a mluveným slovem vzpomínkové setkání doprovodí historik z naší fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Milan Svoboda.

“Franz Clam-Gallas se zasloužil například o rozvoj turistiky. Velmi dobře se staral o jizerskohorské lesy, byť v tom pak byl po různých etapách pozemkové reformy v roce 1918 velmi omezen. Jako majitel lesů umožňoval zpřístupňování turistických cest a nechal je i upravovat, což znamenalo spoustu práce i pro lidi, které zaměstnával,” připoměl historik Milan Svoboda v nedávném rozhovoru pro Liberecký deník.

Více o významu Franze Clam-Gallase z úst historika Milana Svobody můžete vyslechnout 30. září v Krajské vědecké knihovně v Liberci na přednášce Franz hrabě Clam-Gallas.

–red–

Zdroj: TUL

Pin It on Pinterest

X
X