fbpx

Vyzva_k_predkladani_zadosti_o_dotace_na_podporu_projektu_v_oblasti_zivotniho_prostredi_medium

Resort životního prostředí a zemědělství Libereckého kraje vyhlašuje ke dni 15. 8. 2014 výzvu k předkládání žádostí o dotace z Programu resortu životního prostředí a zemědělství Dotačního fondu Libereckého kraje na podporu projektů v oblasti životního prostředí.

Obec či jiný oprávněný žadatel mohou podat žádosti do následujících podprogramů Programu resortu životního prostředí a zemědělství:

Podprogram 8.1 – Podpora ekologické výchovy a osvěty

Podprogram 8.2 – Podpora ochrany přírody a krajiny

Z podprogramu 8.1 na podporu ekologické výchovy a osvěty je možné získat dotaci např. na podporu činnosti středisek ekologické výchovy a škol, osvětovou a publikační činnost, školní a studentské práce s tématikou ochrany životního prostředí či organizaci akcí směřujících ke zlepšování životního prostředí za účasti veřejnosti.

Z podprogramu 8.2 na podporu ochrany přírody a krajiny  lze financovat projekty, které se týkají zakládání a ošetřování krajinářsky významné zeleně, praktická opatření k ochraně živočichů, rostlin a péče o biotopy, činnost zařízení věnujících se péči o zvířata v nouzi, ale velký zájem je zejména o obnovu drobných památek v krajině.

Žádosti o dotaci musí být doručeny v elektronické a písemné podobě nejpozději do 30. září 2014 do 14.00 hod. (tj. datum doručení na podatelnu Krajského úřadu Libereckého kraje).

Podrobné podmínky jsou uvedeny ve výzvách k jednotlivým podprogramům na webových stránkách Libereckého kraje http://www.kraj-lbc.cz/dotacni_fond_LK  

Žádosti je možné konzultovat nejpozději do 29. září 2014.

V předchozích letech byla z dotace na podporu ekologické výchovy a osvěty vybudována Včelí naučná stezka Jana hraběte Harracha, o kterou je mezi návštěvníky Harrachova velký zájem. Viz mapka v příloze.

http://www.vcelistezka.cz/popis-trasy-co-na-vas-ceka/

Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
485226324 / 739541624

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close