20148191418396840

TISKOVÁ ZPRÁVA ICOM TRANSPORT A.S.

Autobusoví dopravci ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. a ČSAD Slaný a.s. byli vyloučeni z miliardového tendru na zajištění regionální autobusové dopravy Libereckého kraje na 10 let. Protože koncern ICOM transport je přesvědčen o výhodnosti své nabídky a chce s ní seznámit širokou veřejnost, dovoluje si Vás tímto srdečně pozvat na prezentaci vozového parku, který je objednán pro obslužnost Libereckého kraje. Prezentace proběhne v prostoru parkovacích ploch Krajského úřadu Libereckého kraje (U Jezu 642/2a, Liberec) dne 20.8.2014 od 10:00 do 15:00 hod. Zde současně budeme připraveni zodpovědět všechny dotazy či nejasnosti vztahující se k této zakázce.

Důvod vyloučení je údajně příliš nízká cena, dle posudku ČVUT, fakulta dopravní. V oblasti západ je cena 26,79 Kč/km nižší pouze o 4,1% oproti posudku, v oblasti Východ je cena 27,47 Kč/km nižší pouze o 1,1% a v oblasti Sever 25,87 Kč/km je nižší o 4,4%.

ČVUT však ve svém posudku konstatuje: “nemůžeme vyloučit, že některý dopravce bude schopen provozovat dopravní obslužnost definovanou v zadávací dokumentaci za nižší ceny než námi vypočítané.”

Průměrné stáří námi provozovaných autobusů je pod úrovní 4 let, průměr ČR je 14 let.

Máme tedy nižší náklady vlivem nižší spotřeby nafty, nižší náklady na opravy a hlavně úspornější organizační strukturu.

Rozhodnutím KÚ se vytrácí princip hospodářské soutěže. V tržním hospodářství ale obecně ten, kdo si dokáže vytvořit lepší podmínky je tím, kdo v hospodářské soutěži uspěje – v tomto případě je ze soutěže vyloučen.

V průběhu 10 let kraj takto přijde až o 110 milionů Kč a oproti současným cenám současných dopravců je rozdíl přes 500milionů Kč ve prospěch KÚ.

Společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. a ČSAD Slaný a.s. tvoří se společnostmi ICOM transport a.s., ČSAD Jindřichův Hradec a.s., ČSAD Benešov a.s. TRADO-BUS, s.r.o. a TRADO-MAD, s.r.o. koncern ICOM transport. Koncern ICOM transport se řadí mezi největší a nejmodernější dopravní uskupení. Se svými 800 autobusy, jejichž průměrné stáří nepřesahuje 4 roky, zabezpečuje koncern autobusovou dopravu pro 8 krajů. Vedle autobusů provozuje také 300 kamionů určených pro nákladní dopravu a autorizované servisy Mercedes-Benz. Koncern zaměstnává 1800 zaměstnanců.

Autor / zdroj: Tisková zpráva ICOM transport a.s.

 

Pin It on Pinterest

X
X