IMG_3284FRÝDLANT –  Na konci prázdnin bylo do kanceláře č. 15 na budově B umístěno nové výdejové pracoviště pro předávání hotových občanských průkazů nebo cestovních pasů s biometrickými prvky.

Radní města Frýdlant, kteří souhlasili s uvolněním nemalé částky z městského rozpočtu, očekávají, že lidé nebudou muset na pouhé předání dokladu čekat dlouhé desítky minut na mnohdy zaplněné chodbě. Nové výdejové pracoviště je totiž nezávislé na kabince, která se bude nyní využívat hlavně k pořizování žádostí o nové doklady.

V úřední dny si klient vyzvedne v kiosku na 1. patře příslušný pořadový lístek, a pak jen počká, až se jeho číslo objeví na chodbovém display a na monitorech. Předání pak může trvat jen pár minut, ale pokud se zároveň ještě vyřizuje i ztráta prošlého dokladu nebo zaplacení pokuty či jiné složitosti a nesrovnalosti, čas se samozřejmě prodlouží. Také se několikrát za den stane, že jedna z pracovnic bude přihlašovat pětičlennou rodinu k trvalému pobytu a druhá bude u kabinky vyřizovat žádosti o nové doklady. Pak je možné, že se doba čekání na vydání nového dokladu prodlouží i na více než půl hodiny.

Frýdlant 19/08/2014
Mgr. Alena Švejdová, vedoucí odboru kanceláře úřadu, tel. 482 464 066, 728 406 154

Zdroj: Město Frýdlant

Pin It on Pinterest

X
X