32_zen_napric_celou_Ceskou_republikou_muze_diky_Siti_materskych_center_pul_roku_pracovat_na_polovicn

Síť mateřských center podpořila 32 nových pracovních půl úvazků v rámci projektu Nové zaměstnání sobě – možnost zaměstnání tobě. V deseti krajích ČR (Jihočeském, Jihomoravském, Královéhradeckém, Libereckém, Pardubickém, v Praze, Středočeském, Ústeckém, v Kraji Vysočina a ve Zlínském kraji) mohou úspěšné absolventky rekvalifikačního kurzu Péče o děti poskytovat služby péče o děti v mateřských centrech. Rekvalifikační kurz jim nabídla Síť mateřských center rovněž v rámci uvedeného projektu. 

„V praxi to znamená, že 32 osob, které pečují o děti předškolního věku, umožní – při počtu 5 dětí na jednu pečující osobu – pracovat dalším minimálně 160 rodičům na poloviční úvazek, při počtu 12 dětí na jednu pečující osobu to pak už obnáší 384 zaměstnaných rodičů,“ vysvětluje přínos projektu manažerka projektu Lucie Plešková.

„Máme naději, že se alespoň polovina pracovních míst udrží, podobně jako v předešlém obdobném projektu Sítě MC Krok k zaměstnání. Rodiče péči o děti v mateřských centrech vítají, protože je časově flexibilní, a navíc menší počet dětí na jednu pečující osobu umožňuje individuální přístup k dětem,“ doplňuje Rut Kolínská, prezidentka Sítě mateřských center.

Kontakt:
Lucie Plešková, lucie.pleskova@materska-centra.cz, 733 540 880
Rut Kolínská, rut.kolinska@materska-centra.cz, 603 271 561
Nové zaměstnání sobě – možnost zaměstnání tobě (1. únor 2013 – 31. leden 2015)
Projekt Sítě mateřských center o.s. si klade za cíl zvýšit zaměstnanost cílové skupiny fyzických osob pečujících o děti do 15ti let věku. Jádrem projektu je vzdělávání pečovatelů/ek o děti a následné vytváření nových pracovních míst v této oblasti. Jedná se o dynamicky se rozvíjející a aktuálně velmi žádanou oblast trhu práce, která je navíc pro zvolenou cílovou skupinu atraktivním pracovním uplatněním.

Síť mateřských center o.s. vznikla v roce 2001. Posiluje občanský život komunity, hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí. Síť MC poskytuje svým členům podporu a metodické vedení, pomáhá vzniku nových MC, pořádá semináře a konference, spolupracuje se státními i nestátními organizacemi i se zahraničními subjekty podobného zaměření.

V současné době sdružuje Síť MC téměř 300 členských MC. Více: www.materska-centra.cz.

Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
485226324 / 739541624

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest

X
X