iwPG7cdofcTmMRc4pIvakJARBg-TgbcvY8y_g-lvBW1prBbQttCOfO5dMGf66TzzN3VIfyE

Tento týden započala obnova návštěvnické infrastruktury v Jizerských horách. Stavební firmě předali první úsek, naučnou stezku Oldřichovské háje a skály, zástupci Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor a Společnosti pro Jizerské hory, kteří projekt připravili a budou ho financovat. Vše probíhá za pečlivého dohledu zástupců Správy CHKO Jizerské hory a Lesů České republiky. Projekt se připravoval dva roky a má za cíl obnovit devět turisticky atraktivních značených míst v Jizerských horách. „Některá místa byla již značně poničena a pro návštěvníky hor mohla být nebezpečná, jinde zase doplňujeme chybějící či obnovujeme dožilé prvky jako jsou různé schůdky, stupy, dřevěné chodníky nebo protierozní opatření,“ říká Ondřej Petrovský, ředitel Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor.

Na seznamu je i výstupová trasa na Ptačí kupy a navazující cesta na Holubník, stezka na Frýdlantské cimbuří a Polední kameny, výstup na Paličník nebo obnova zamokřelé Umrlčí cesty. Projekt počítá i s drobnými opravami studánky Karlov, doplnění odpočívadla pod Dračím vrchem a obnovu zamokřelé cesty u lomu Hraničná. „Místa jsme pečlivě vybírali tak, abychom respektovali současné trasy a zpříjemnili tak turistům zážitek, který si z Jizerských hor odnášejí. Domníváme se, že se dá citlivě skloubit zvyšující se počet návštěvníků hor s  nezbytnou ochranou přírody a právě tento projet tomu má napomoci,“ vysvětlil Petrovský.

Projektovou dokumentaci připravili zkušené firmy, které mají k Jizerských horám dlouholetý vztah, a i díky tomu se podařilo získat většinu prostředků z evropských fondů. Výběrovým řízením se podařilo původně plánovanou cenu 7,3 mil. Kč snížit na 5,5 mil. Kč. Na nadaci však zůstala starost zajistit 10% spolufinancování v celkové výši 550 000,- Kč. „Obracíme se na místní společnosti i jednotlivce, kteří by nám s tím pomohli. Jako první přispěly Lesy ČR částkou 50 tis. Kč a zároveň na sebe vzaly závazek udržitelnosti a budou o opravená místa v dalších letech pečovat, což nám nemírně ulevilo,“ pochvaluje si Petrovský.

Společnost CZ-ANEK´S, která bude práce realizovat to rozhodně nebude mít jednoduché. Řada míst je nedostupná jakoukoliv technikou a potřebný materiál i nářadí budou muset dopravovat na místo ručně. Podle jejich vyjádření s tím však mají dlouhodobé zkušenosti a v Jizerských horách rozhodně nepracují poprvé. „Když jsme se se zástupci společnosti setkali, potvrdilo se mi, že jsme vybrali dobře. I přes déšť, který předání místa provázel, nastoupili na obnovu stezky hned druhý den,“ doplnil Petrovský.

Více informací:

Ondřej Petrovský, ředitel Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor,

tel.: 605 701 503, e-mail: jizerky@ecn.cz, www.jizerky.ecn.cz

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor je dosud jedinou environmentálně zaměřenou nadací v Libereckém kraji. Podnětem k jejímu založení bylo plošné odlesnění vrcholových partií a poškození lesů Jizerských hor v důsledku imisní zátěže z tepelných elektráren v Polsku, Německu a Čech. Hlavním posláním je podpora obnovy přírodě blízkých a ekologicky stabilnějších lesních ekosystémů a harmonické krajiny. Naplňování tohoto záměru se neobešlo bez osvětových programů, seznamujících obyvatele s ochranou přírody a s faktem, že smíšený les je sice nákladnější, ale zato stabilnější. Do obnovy přírodní skladby lesů a podpory ekovýchovy nainvestovala Nadace zatím zhruba 15 mil. Kč.

Zdroj: Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor

Pin It on Pinterest

X
X