Na_navstevniky_lesu_v_Libereckem_kraji_ceka_diky_Lesum_CR_nekolik_prijemnych_novinek_medium(TZ: Lesy ČR, text: Zbyněk Boublík) Na přelomu konce prázdnin a začátku nového školního roku státní podnik Lesy České republiky zve veřejnost včetně rodin s dětmi k návštěvě hezkých lesních zákoutí Libereckého kraje. Právě v tomto regionu totiž Lesy ČR aktuálně představují celkem tři nové zajímavé investiční akce, které zpestří lidem návštěvu lesů Libereckého kraje. Za skoro 2 miliony korun Lesy ČR dokončily novou naučnou interaktivní stezku ve Sloupu v Čechách včetně obnovy lesní studánky a altánu Vodní chrám, dále vyhlídku Červený kámen na Ještědském hřebeni a zrekonstruovaly další část Zlaté stezky Českého ráje „Drábovna“. Realizace všech projektů proběhla v rámci „Programu 2020 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR“ sloužícího k podpoře a rozvoji veřejně prospěšných funkcí lesů – k financování konkrétních investičních i neinvestičních projektů na obnovu, výstavbu a údržbu turistických cest, naučných stezek, odpočinkových míst, studánek, kulturních památek, podporu opatření na ochranu biologické rozmanitosti a mnoha dalších činností v lesích obhospodařovaných Lesy ČR.

Naučná a interaktivní stezka ve Sloupu v Čechách s  altánem Vodní chrám
Hlavně rodinám s dětmi je určená nová naučná, nenáročná, interaktivní, 2 kilometry dlouhá lesní stezka v obci Sloup v Čechách na Českolipsku.  Vhodně doplňuje lesní vyhlídkové okruhy Sloupským skalním městem. Stezka má 5 zastavení – dřevěných stojanů s pohyblivými prvky. Děti hravou formou seznamují s životem v lese – orientují se na rostliny, dřeviny a živočichy: Co kolem nás kvete, Listnaté stromy v našich lesích, Kdo bydlí u vody, Pexeso s lesními zvířátky, Jehličnaté stromy v našich lesích. Součástí stezky je dřevěný altán „Vodní chrám“ s obnovenou lesní studánkou sloužící návštěvníkům k odpočinku a relaxaci. Naučná stezka i altán Vodní chrám vznikl za úzké spolupráce Lesů ČR, základní školy a obce Sloup v Čechách. Do výstavby Lesy ČR investovaly více než 360 tisíc korun.

Nádherné rozhledy do krajiny z vyhlídky na Červeném kameni – Ještědském hřebeni
Vyhlídka Červený kámen je situována na nejmohutnějším skalním výchozu jihozápadního svahu Ještědu. Současně s vyhlídkou se Lesům ČR podařilo lidem zpřístupnit také cestu ke skalnímu výběžku. Trasa i výběr materiálu na úpravu cesty k vyhlídce respektovaly přírodní a terénní podmínky tak, aby nedošlo k ovlivnění charakteristik Přírodního parku Ještěd. Na skalním výchozu nechaly Lesy ČR vybudovat kamenné stupně využívající přirozeně skalní terén. Vlastní vyhlídka je opatřena bezpečnostními prvky a informační tabulí. Vyhlídka poskytuje nádherné panoramatické pohledy do dalekého okolí, její výstavba stála Lesy ČR skoro tři čtvrtě milionu korun.

Rekonstrukce Zlaté stezky Českého ráje v úseku „Drábovna“
Lesy ČR v Libereckém kraji také komplexně opravily část turisty hojně navštěvované Zlaté stezky Českého ráje v úseku Drábovna měřící 2,2 kilometry. Zlatá stezka Českého ráje spojuje již mnoho desetiletí nejkrásnější a nejvýznamnější místa Českého ráje. Nově opravená turistická trasa se nachází na území Chráněné krajinné oblasti Český ráj, mezi obcemi Voděrady – Záborčí – Borek u Frýdštejna. Drábovna je menší skalní město na pravém břehu Jizery. Na místě pravěkého sídliště z mladší doby kamenné se nalézají zbytky stejnojmenného středověkého hrádku. Oblast charakterizují pískovcové balvany, četné hřibovité či voštinovité útvary a malé jeskyně. Rekonstruovány byly kamenné a dřevěné stupně, celkově se zpevnil povrch stezky, opraveno je také zábradlí a část dřevěného chodníku. Za opravu Lesy ČR zaplatily téměř 850 tisíc korun.

KONTAKT:
Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí Lesů ČR
T: +420 724 813 301, +420 956 999 201
E: Boublik@lesycr.cz

Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
485226324 / 739541624

Zdroj: Regiony24.cz

Pin It on Pinterest

X
X