fbpx

Il._foto_medium

Zastupitelsvo Libereckého kraje na svém jednání dne 26. 8. 2014 schválilo  Krajský plán vyrovnánání příležitostí osob se zdravotním postižením na období 2014 – 2016 (viz příloha)

Dokument reaguje na potřeby a problémy, s nimiž se osoby se zdravotním postižením běžně potýkají,  a prosazuje komplexní přístup k řešeních těchto problémů. Klade důraz na úzkou spolupráci Libereckého kraje s organizacemi osob se zdravotním postižením zastřešených Národní radou osob se zdravotním postižením, a to na národní, krajské i regionální úrovni.

Problematika životních podmínek občanů se zdravotním postižením je nadresortní a zasahuje do řady kompetenčních oblastí orgánů kraje. Tomu odpovídá struktura dokumentu, v němž jsou stanové úkoly začleněny do následujících oblastí:

  • osvětová činnost,
  • oblast zpřístupňování staveb, dopravy a informací,
  • oblast vzdělávání a školství
  • oblast zdravotnictví a zdravotní péče,
  • oblast sociálních věcí,
  • zaměstnávání osob se zdravotním postižením,
  • oblast kultury, sportu a volnočasových aktivit.

Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením na období 2014 – 2016 je dokument, kterým Liberecký kraj vyjadřuje svůj záměr zabývat se potřebami osob se zdravotním postižením a podporovat vytváření rovných podmínek pro občany se zdravotním postižením na území kraje s cílem zlepšovat kvalitu jejich života.

Ing. Sochová Jitka

jitka.sochova@kraj-lbc.cz
485226338 / 739541522

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

příloha

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close