Il._foto_medium

Zastupitelsvo Libereckého kraje na svém jednání dne 26. 8. 2014 schválilo  Krajský plán vyrovnánání příležitostí osob se zdravotním postižením na období 2014 – 2016 (viz příloha)

Dokument reaguje na potřeby a problémy, s nimiž se osoby se zdravotním postižením běžně potýkají,  a prosazuje komplexní přístup k řešeních těchto problémů. Klade důraz na úzkou spolupráci Libereckého kraje s organizacemi osob se zdravotním postižením zastřešených Národní radou osob se zdravotním postižením, a to na národní, krajské i regionální úrovni.

Problematika životních podmínek občanů se zdravotním postižením je nadresortní a zasahuje do řady kompetenčních oblastí orgánů kraje. Tomu odpovídá struktura dokumentu, v němž jsou stanové úkoly začleněny do následujících oblastí:

  • osvětová činnost,
  • oblast zpřístupňování staveb, dopravy a informací,
  • oblast vzdělávání a školství
  • oblast zdravotnictví a zdravotní péče,
  • oblast sociálních věcí,
  • zaměstnávání osob se zdravotním postižením,
  • oblast kultury, sportu a volnočasových aktivit.

Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením na období 2014 – 2016 je dokument, kterým Liberecký kraj vyjadřuje svůj záměr zabývat se potřebami osob se zdravotním postižením a podporovat vytváření rovných podmínek pro občany se zdravotním postižením na území kraje s cílem zlepšovat kvalitu jejich života.

Ing. Sochová Jitka

jitka.sochova@kraj-lbc.cz
485226338 / 739541522

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

příloha

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest

X
X