fbpx

2014_09_03 - OPŽP - Smědá - předání stavby - 023Až doposud byla řeka Smědá v jejím horním úseku pod chatou Smědava neprostupná pro místní druhy ryb (pstruh potoční a  siven americký). To se však změní a nynější regulované koryto dostane novou podobu. Vznikne zde takzvaný rybí přechod a celá řeka již bude pro ryby zprůchodněna. Celá akce vyjde na necelých 5 mil. Kč, většinu hradí Evropská unie a spolupracuje na ní Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor a Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. „Původní úprava řeky nebyla příliš šťastná a naším cílem je uvést ji zpět do podoby přírodě blízké“, říká Ondřej Petrovský, ředitel nadace.

Celkem dojde k rozebrání 150 m původního vydlážděného koryta a dvou stupňů, které nebyly schopné ryby překonat. Nahradí je balvanitý skluz s průtočnými tůněmi. Stavba naváže na opravenou limnigrafickou stanici, kde ČHMÚ měří průtoky vody. Doba realizace bude záviset na klimatických podmínkách, které jsou v Jizerských horách nepředvídatelné. „Práce byly zahájeny v tomto týdnu. Nejdříve musí bagry odstranit současné koryto a pak začne pečlivá práce na vytváření tůněk, jimiž bude proudit voda a nakonec i ryby. Rádi bychom vše stihli ještě v letošním roce, ale pokud zima přijde moc brzy, posuneme dokončení na jaro roku příštího“, říká Petrovský.

Celou akci je možné realizovat jen díky prostředkům z fondů Evropské unie, která uhradí 90% nákladů. Původní projektovaná cena byla 7,1 mil Kč, ale díky veřejné soutěži se ji podařilo snížit na necelých 5 mil. Kč. Na nadaci tak zůstává získat 500 tis. Kč na vlastní spolupodíl. „Věřím, že nám pomohou místní společnosti, ale obrátíme se i na velké potenciální dárce s celorepublikovou působností “, popisuje Petrovský.

Projekt se připravoval od roku 2012 a vzešel z návrhu Správy CHKO Jizerské hory, která toto problematické místo evidovala již delší dobu. S Lesy České republiky, ČHMÚ a povodím Labe se pak  vše pečlivě konzultovalo. V letošním v roce byly prostředky ze Státního fondu životního prostředí definitivně přiděleny a stavba tak mohla začít. Samotné práce bude provádět firma HBAPS z Liberce, která má s podobnými projekty zkušenosti. „Jsem velice rád, že se nám podařilo sladit zájmy ochrany přírody i nezbytného měřícího prvku na toku řeky. Naše spolupráce bude pokračovat i v průběhu samotné realizace“, doplňuje Petrovský.

Nadace i Společnost pro Jizerské hory spolupracují již od svého vzniku a v poslední době je to již třetí velký projekt, který v horách realizují. V rámci prvního bude vysázeno 90 tis. sazenic původních druhů dřevin do třech jizerskohorských biocenter. Při dalším projektu se zaměřují na devět turisticky atraktivní značených míst v Jizerských horách, kde mají za cíl doplnit chybějící či obnovit dožilé prvky jako jsou různé schůdky, stupy, dřevěné chodníky nebo protierozní opatření.

Více informací: Ondřej Petrovský, ředitel Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor,

tel.: 605 701 503, e-mail: jizerky@ecn.cz, www.jizerky.ecn.cz

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close