pospisil_001Vážení příznivci webového portálu Freedlantsko,
jmenuji se Jan Pospíšil, je mi 44 let, jsem ženatý, mám 4 děti a 12 let vykonávám funkci starosty v obci Lázně Libverda. Během této doby jsem kromě jiného měl tu čest být od samého začátku u přípravy a následné realizace projektu, který znáte pod názvem Singltrek pod Smrkem. Řadu z vás během posledního roku zaručeně neminuly katastrofické zprávy „z pera“ tzv. tvůrců Singltreku pod Smrkem, které popisují historii a současnost tohoto projektu. Tyto zprávy jsou velmi rozsáhlé, bohužel však plné neobjektivních tvrzení, polopravd, lží a obviňování za účelem manipulace s veřejným míněním pomocí „nefér“ novinářských praktik. Důvody takovéhoto konání ponechám zatím stranou. Rád bych Vám chtěl tímto blogem postupně umožnit podívat se na dané téma tzv. z druhé strany a pokusit se alespoň částečně uvést věci na pravou míru.

Kdo je pravým tvůrcem Singltreku pod Smrkem?

Již delší dobu máte možnost často slýchávat a hlavně číst, že tvůrcem tohoto unikátního projektu je jistý Tomáš Kvasnička a jeho tým. Toto velmi odvážné a troufalé tvrzení se však nezakládá na pravdě. Moji rodiče mi vždy říkávali: „Honzo, samochvála smrdí“. No a ono na tom něco rozhodně bude. Abych Vám mohl poskytnout pohled na věc, kdo že je tvůrcem Singltreku pod Smrkem, musím se nejprve vrátit do roku 2008, kdy se příběh tohoto projektu začal odvíjet.

V té době již čtvrtým rokem ležel na stole záměr výstavby ski areálu na úpatí hory Smrk, který v sobě zahrnoval výstavbu pěti lanovek a dvanácti kilometrů sjezdovek s plnou možností umělého zasněžování. Tento projekt prosazovali tři obce – Nové Město pod Smrkem, Lázně Libverda a Frýdlant, které se za tímto účelem v roce 2006 sdružily ve Svazek obcí Smrk. Možnost sjezdového lyžování na Frýdlantsku jsme považovali za jednu z mála možností, jak rozhýbat zejména tak potřebný zimní cestovní ruch v našem regionu. Asi si dokážete představit, jaké zděšení a odpor toto naše snažení způsobovalo na straně ochránců přírody, lesníků a myslivců. Možná si řada z Vás i vzpomene na jaro roku 2008, kdy gradoval názorový boj mezi zastánci a odpůrci ski areálu Smrk na pěti veřejných diskusních setkáních odborníků a veřejnosti pořádaných Jizersko-ještědským horským spolkem, o. s. My (zastánci projektu) jsme se snažili zakomponovat budoucí areál do svých územních plánů a odpůrci projektu se nám snažili v tomto záměru všemi dostupnými prostředky zabránit. No a právě v té době jsem se osobně poprvé setkal s Tomášem Kvasničkou, předsedou České Mountainbikové Asociace, o.s. (ČEMBA). Neformální setkání proběhlo v jedné jablonecké kavárně a musím přiznat, že na mě zapůsobil velmi zajímavým dojmem. Velice zapáleně mi ukazoval na notebooku „single-track trails“ ve Walesu, které osobně velice dobře znal a tvrdil, že si dokáže živě představit jejich výstavbu v Jizerských horách a že stejně jak pomohly rozvoji cestovního ruchu ve strukturálně postiženém Walesu, mohou pomoci i „chudému“ Frýdlantsku. Já jsem v té době jezdil na kole tak akorát se síťovkou pro pivo, takže moje představivost v této oblasti měla svoje meze. Nicméně jsem se hned poté spojil se svými kolegy „z boje“ za ski areál Smrk Pavlem Smutným, starostou Nového města pod Smrkem a Danem Ramzerem, starostou Frýdlantu, abych jim o této schůzce poreferoval. Myšlenka výstavby stezek pro terénní cyklisty se nám všem zdála být opravdu zajímavou alternativou projektu ski areálu, který se nám v té době zejména z důvodu nenalezení vhodného investora již bohužel nedařilo posouvat dále. Proto jsme se společně rozhodli tento záměr začít aktivně podporovat. Dalším významným aktérem v území, kterého tento nápad po diskusích s Tomášem Kvasničkou taktéž oslovil, byl Ludvík Řičář, ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR, s.p., což se následně ukázalo být jedním z klíčových předpokladů úspěchu projektu. Bez úzké spolupráce se správci státních lesů je totiž naprosto nemyslitelné zrealizovat takto rozsáhlou síť stezek pro terénní cyklisty. Následně došlo na první společná jednání budoucího projektového týmu a projekt Singltrek pod Smrkem začal nabírat reálné obrysy. To se psal rok 2008.

Na tomto místě chci jednoznačně prohlásit a deklarovat svoje vnitřní přesvědčení, že nebýt naší snahy o prosazení výstavby poněkud diskutabilního projektu ski areálu Smrk, nebylo by prosazení projektu Singltrek pod Smrkem rozhodně snadné, možná i zcela nemožné. Vím, je to taktéž troufalé tvrzení, ale vzhledem k faktu, že do té doby a ani v současnosti zatím nebyl realizován jiný podobný projekt jinde v ČR, si za ním stojím. Dříve „znepřátelené“ strany, které rozděloval projekt ski areálu Smrk si sedly k jednacímu stolu a dohodly se na kompromisním řešení, kterým byla „výměna“ jednoho projektu za druhý.

No a kdo je tedy pravým tvůrcem Singltreku pod Smrkem? Tomáš Kvasnička všude okázale tvrdí, že on. Opravdu si myslíte, že by 70 km singltrekových stezek na českém i polském území za desítky milionů korun byl schopen vytvořit jeden člověk? Ano, Tomáš Kvasnička je otcem myšlenky a byl jakýmsi pomyslným motorem celého projektu, ale jediný tvůrce či otec zakladatel??? Ne, ne, opravdových tvůrců, chcete-li spolutvůrců tohoto projektu je celá řada a já se Vám je nyní pokusím přiblížit:

1) Česká Mountainbiková Asociace, o.s. – organizace sdružující terénní cyklisty, která do konce roku 2010 zaměstnávala na hlavní pracovní poměr Tomáše Kvasničku jako svého předsedu a tím mu jednoznačně umožnila podílet se na několika etapách tohoto projektu. Vlastně ho za své peníze nechala „vystudovat“ …

2) Singltrek s.r.o. – soukromá firma Tomáše Kvasničky založená 1. 5. 2010, tzn. ještě za jeho působení ve funkci předsedy ČEMBy. Pod hlavičkou této své firmy následně realizoval za nemalé obnosy projekční práce na dalších etapách projektu.

3) Lesy ČR, s.p. – státní podnik, který je jednoznačně hlavním spolutvůrcem a investorem české části sítě stezek.

4) Svazek obcí Smrk – sdružení tří obcí, které od samého začátku všemožně projekt podporovaly a prosazovaly.

5) Město Świeradów Zdrój a Nadleśnictwo Świeradów – polští partneři, kteří jsou investoři a zároveň provozovatelé a správci polské části sítě stezek.

6) Singltrek pod Smrkem o.p.s. – nezisková organizace založená obcemi Nové Město pod Smrkem, Lázně Libverda a Frýdlant a asociací ČEMBA, která je od prosince 2010 jediným legitimním provozovatelem a správcem české části sítě stezek.

Pro úplnost ještě uvádím, jaké rámcové finanční prostředky staly jednotlivé etapy výstavby stezek a kdo je financoval:

1. Etapa – realizace 2008 až 2009 – 13 km stezek
–   investorem Lesy ČR, s.p. (projektová příprava i vlastní realizace); rozpočet 4,5 mil. Kč

2. Etapa – realizace 2010 až 2012 – 20 km stezek na české straně a 18 km stezek na polské straně
–   investorem projektové přípravy Svazek obcí Smrk; rozpočet 680 tis. Kč (85% prostředky EU)
–   investorem vlastní realizace na české straně Lesy ČR, s.p. a na polské straně  Město Świeradów Zdrój a Nadleśnictwo Świeradów; celkový rozpočet 20 mil. Kč (85% prostředky EU)

3. Etapa – realizace 2011 až 2012 – 11 km stezek (Hejnický hřeben)
–    investorem projektové přípravy obec Lázně Libverda; rozpočet 200 tis. Kč
–   investorem vlastní realizace Lesy ČR, s.p.; rozpočet 4 mil. Kč

4. Etapa – realizace 2013 až 2014 – 6,5 km stezek na polské straně
–   investorem Město Świeradów Zdrój (projektová příprava i vlastní realizace); rozpočet 2,5 mil. Kč (85% prostředky EU)

Zvláštní poděkování rozhodně patří zástupcům Správy chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, kteří v kontextu s naší snahou o vybudování ski areálu Smrk šli též tomuto „náhradnímu“ projektu naproti a svým kladným přístupem pomohli jeho konečné realizaci. Stezky Singltrek pod Smrkem se nacházejí nejen ve IV. a III. zóně CHKO Jizerské hory, ale ze strany státní ochrany přírody a krajiny byla postupně povolena výstavba stezek i v II. a I. zóně.

Závěrem chci jednoznačně zdůraznit, že všechny výše uvedené subjekty jsou těmi pravými tvůrci Singltreku pod Smrkem a pokud by v tomto pomyslném „řetězu“ projektového týmu chyběl byť jediný článek, stezky by nikdy v této podobě a v této lokalitě světlo světa nespatřily.

Pin It on Pinterest

Share This
X
X