fbpx

001

Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury schválil „Pravidla pro předkládání a hodnocení projektů příspěvkových programů SFDI pro rozpočet roku 2015“. Ředitel odboru řízení výdajů SFDI Karel Havlíček informoval o celkových finančních limitech na programy v roce 2015 na „Cyklostezky“ ve výši 150 mil. Kč a na program „Bezpečnost ve výši 250 mil. Kč.

Liberecký kraj podporuje výstavbu pozemních komunikací pro cyklisty v rámci schválené Koncepce BESIP.

V loňském roce v rámci dotačního fondu doprava podpořil údržbu, výstavbu i projekční činnost v oblasti cyklodopravy a zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. V roce 2014 byl vypsán dotační podprogram na zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích, ale bohužel s nízkou alokací. Na cyklodopravu finance nevyšly a z tohoto důvodu vítám vypsání dalších výzev prostřednictvím SFDI,“ potěšil se Vladimír Mastník, radní zodpovědný za rezort dopravy.

Podrobné informace k jednotlivým programům včetně termínů pro předkládání žádostí jsou uvedeny v odkazech:

Základní informace – program „Nové technologie“:
•    Příspěvek ve výši 75% nákladů projektu v daném roce
•    Termín podání žádostí 30. leden 2015
•    Pravidla pro poskytování příspěvků z programu „Nové technologie“ pro rok 2015.

Základní informace – program „Cyklostezky“:
•    Příspěvek ve výši 85% uznatelných nákladů stavební části akce
•    Termín podání žádostí 9. leden 2015

•    Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015.

Změny Pravidel oproti roku 2014:
•    Vyšší příspěvek lze poskytnout na cyklistickou stezku budovanou na opuštěném drážním tělese, a to ve výši 90% uznatelných nákladů stavební části akce
•    Žadatel o příspěvek nepředkládá k termínu podání žádosti o příspěvek doklady majetkoprávního vypořádání pozemků, na kterých se stavba nachází
•    Termín předložení Závěrečného vyhodnocení akce prodloužen z 6-ti na 12 měsíců po ukončení jejího financování
•    Položkový rozpočet a projektová dokumentace bude předkládána také v elektronické podobě
•    Smlouva o poskytnutí finančních prostředků s příjemci bude uzavírána na dva roky

Základní informace – Program „Bezpečnost“:
•    Příspěvek ve výši 85% uznatelných nákladů stavební části akce
•    Termín podání žádostí 6. leden 2015
•    Pravidla pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2015

Změny Pravidel oproti roku 2014:
•    Žadatel o příspěvek nepředkládá k termínu podání žádosti o příspěvek doklady majetkoprávního vypořádání pozemků, na kterých se stavba nachází
•    Termín předložení Závěrečného vyhodnocení akce prodloužen z 6-ti na 12 měsíců po ukončení jejího financování
•    Položkový rozpočet a projektová dokumentace bude předkládána také v elektronické podobě
•    Smlouva o poskytnutí finančních prostředků s příjemci bude uzavírána na dva roky. 

 

Podrobnější pokyny jsou dostupné na stránkách www.sfdi.cz

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close