fbpx

T001echnická univerzita v LiberecNaše univerzita přichází ve své práci s mládeží s výraznou novinkou. Letos poprvé kromě akcí pro děti a mládež, z nichž je nejoblíbenější Dětská univerzita, pořádá v rámci nového projektu EDUTECH krátkodobé vzdělávací kurzy, ve kterých se mohou učitelé základních a středních škol seznámit s principy badatelsky orientované výuky. Díky dotaci Evropské unie je účast na kurzech bezplatná, učitelé dostanou zdarma i sadu vyučovacích materiálů a pracovních listů pro děti. Partnery projektu jsou: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec. DOCTRINA – základní škola a mateřská škola a Základní škola, Liberec, ul. 5. května.

Problém nedostatku technicky vzdělaných odborníků začíná být velmi citelný. Je to do značné míry začarovaný kruh. Zatímco na studium učitelských humanitně orientovaných oborů je na vysokých školách dlouhodobě velký převis uchazečů, studentů na obory zaměřené na matematiku či fyziku je zoufale málo. Najít na základních školách aprobovaného učitele matematiky či fyziky je poměrně těžké. Odbornost je často nahrazována obětavostí a nadšením.

Nabízené kurzy sice aprobaci nenahrazují, ale přinesou nové poznatky a pomohou se zavedením  moderních způsobů výuky. Jedenáct témat je vybráno tak, aby se děti při vyučování nenudily a aby z nich čerpaly pro vyučované předměty. Účastníci kurzů si například vyzkoušejí, jak bádat nad sluneční soustavou, na pomezí fyziky a chemie nebo nad přírodovědnými problémy v terénu. Zajímavé jistě bude poznat metody badatelsky orientovaného přístupu ve výuce finanční gramotnosti nebo ve vzdělávací oblasti „člověk a jeho svět“.

Děti se nejlépe učí, když se při tom i baví.Pokud absolvují na prvním stupni pět let nudného faktografického učení, pak už se v šesté třídě často nedokážou nadchnout pro experimenty a badatelský přístup. Měly by být aktivní už od první třídy. Chceme ukázat, že to jde, že badatelsky orientovanou výuku lze nastavit i pro ty nejmenší školáky. Pokud se to podaří, lépe se s dětmi pracuje i ve vyšších ročnících. Nejsou ospalé, nenudí se a méně zlobí,“ říká garant kurzů Tomáš Kasper z naší fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické.

Kurzy vedou zkušení odborní lektoři z Technické univerzity v Liberci. Ukážou, jak je možné učit moderně a s využitím aktivizačních metod, které kladou důraz na samostatnost a aktivitu žáků a jejich spolupráci s učitelem. Účastníci kurzů například uvidí, jak ve výuce vytvořit malou laboratoř a motivovat žáky napínavými badatelskými příběhy. „Je markantní rozdíl v tom, o kolik více se žáci naučí přímou zkušeností než při jednostranném použití tradičních frontálních výukových metod. Diskuze je při vzdělávání velmi důležitá. Kdo se ptá, víc se dozví a lépe vstřebá nové poznatky. Kdo se jen bifluje, také se hodně naučí a dostane i jedničku ale mnohem dříve naučené věci zapomene,“ dodává Tomáš Kasper.

Kurzy začínají 9. října, kdy na naši univerzitu přijedou učitelé z jabloneckých a libereckých základních škol. Zájem o ně ale již projevili učitelé na příklad z Královéhradeckého nebo Středočeského kraje Probíhají vždy jeden den v týdnu po dobu šest vyučovacích hodin buď na Technické univerzitě v Liberci, nebo přímo ve školách, jejichž učitelé mají o kurzy zájem.

Pořádáním akreditovaných kurzů dalšího vzdělávání pro učitele všech stupňů naše univerzita výrazně prohlubuje svoji činnost zaměřenou na podporu technicky nadaných dětí a mládeže. Cílem je, aby učitelé dokázali změnit své pasivních žáky na aktivní účastníky v učení, zvýšit zájem zájem o technické a přírodovědné obory a případně už narušit začarovaný kruh nedostatku potřebných odborníků, který začíná již v prvních ročnících základních škol. „Je důležité, aby děti již v útlém věku zjistily, že se nemusí matematiky, fyziky či chemie a techniky bát. A pokud naopak poznají, že to jsou obory zajímavé a že je baví poznávat něco nového, touha po poznání jim zůstane. Pak je šance, že začne technicky vzdělaných odborníků zase přibývat,“ říká koordinátor projektu EDUTECH Miloš Hernych.

Projektem EDUTECH, na který přispěla Evropská unie dotací 26 milionů korun z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, navazuje naše univerzita na úspěšně zakončené předchozí projekty Starttech-Začni s technikou! a Otevřená univerzita. Projekt EDUTECH umožnil pokračovat ve všech aktivitách zaměřených na kvalitní využití volného času dětí a mládeže a na hledání talentů se zájmem o technické a přírodovědné obory. Umožnil také pokračovat v Dětské univerzitě a přitom podstatně navýšit kapacitu i počet oborů. V pátém ročníku Dětské univerzity, si děti vybíraly už z více než 70 oborů: Novinkou jsou například kurzy zaměřené na biomedicínské inženýrství, průmyslovou robotiku, mechaniku, pružnost a pevnost, informatiku a aplikovanou matematiku.

Cílem projektu je šířit vzdělávací aktivity zaměřené na děti a mládež i mimo půdu TUL. „Do výuky dětí na Dětské univerzitě jsme letos více zapojili naše studenty a absolventy, aby byli v budoucnu schopni a ochotni otevírat vlastní technické či přírodovědné kroužky a realizovat podobné projekty i mimo Liberec,“ říká Miloš Hernych. Dodal, že kurzy jsou určeny nejen pro žáky základních škol, ale i pro studenty středních škol s cílem zvýšit připravenost uchazečů o studium na vysoké škole, kteří dnes mají velké mezery především v matematice, fyzice a chemii. A výraznou novinkou jsou právě i vzdělávací kurzy pro učitele základních a středních škol.

Více informací naleznete na http://edutech.tul.cz/

J. Kočárková

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close