fbpx

001

LIBEREC – Začátkem letošního roku Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami zahájilo projekt „Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR – SCREENINGOVÉ PROGRAMY“, který potrvá do 30. června 2015.

Jeho cílem je zvýšení návštěvnosti preventivních vyšetření tří nejrozšířenějších nádorových onemocnění v České republice – rakoviny tlustého střeva a konečníku, rakoviny prsu a rakoviny děložního čípku. V rámci projektu bylo na preventivní prohlídky doposud všemi zdravotními pojišťovnami adresně pozváno více než 1,6 milionu občanů z cílových skupin, které jsou onemocněními nejvíce ohrožené. Projekt podporuje celorepubliková informační kampaň, jejíž součástí je osvětová roadshow. V září kampaň vstoupila do své druhé etapy, v rámci níž roadshow navštíví další města České republiky. Roadshow dává projektu nový rozměr díky přímému kontaktu s lidmi a prostoru pro jejich individuální dotazy týkající se rakoviny a její prevence. Hlavním mediálním partnerem projektu je Česká televize.

Roadshow jsou informačními a osvětovými akcemi, které se v rámci tří etap konají v 25 městech České republiky a zvyšují tak povědomí veřejnosti o prevenci rakoviny. První etapa skončila v červnu. Navštívila devět měst a napřímo oslovila více než 10 000 lidí. Na pódiu vystoupili lékaři spolu se zástupci neziskových organizací a představiteli místních samospráv. Důležitost prevence a potřebu maximální možné informovanosti si uvědomují i známé osobnosti, jako je např. Boris Hybner, který projekt podpořil svou účastí a vystoupením na roadshow v Chebu. V září odstartovala druhá etapa, v rámci níž se roadshow odehrála v Praze (9. 9.), Znojmu (15. 9.) a Kladně (25. 9.).

Ve čtvrtek 16. 10. roadshow zavítá do Liberce, kde se bude od 15.00 do 18.00 konat v OC Forum Liberec (Soukenné náměstí 2a/669, Liberec 1).

Následně v říjnu roadshow zamíří do Ústí nad Labem (21. 10.). Další informace k roadshow budou uveřejněny na webu MZČR www.bezrakoviny.cz. Roadshow v Liberci se uskuteční ve spolupráci s Ligou proti rakovině Praha, která dlouhodobě pomáhá v boji s rakovinou a informuje o možnostech její prevence. Třetí etapa roadshow pak proběhne v první polovině roku 2015 v dalších městech.

Roadshow za účasti významných lokálních osobností a odborníků z řad lékařů nabízí osvětový program, který všem přítomným poskytne informace o možnostech prevence vybraných nádorových onemocnění a návštěvě screeningových programů. Návštěvníci budou moci s přítomnými odborníky konzultovat své individuální dotazy. Každý také bude mít příležitost napsat svým blízkým vlastní vzkaz a motivovat je tak k návštěvě preventivního vyšetření stejně tak, jako to v informační kampani dělají Chantal Poullain, Ilona Svobodová a Jan Čenský.

Aliance žen s rakovinou prsu během roadshow nabízí poradenství vyškolených pracovnic z

partnerských organizací Aliance. Návštěvnice si také mohou samy vyzkoušet a naučit se samovyšetření prsu na speciálních modelech. Roadshow se těší aktivní podpoře řady neziskových organizací, které se osobně účastní, zapojují své odborníky či o projektu SCREENINGOVÉ PROGRAMY informují v rámci svých vlastních aktivit. Roadshow podporují Aliance žen s rakovinou prsu, Dialog Jesenius/Ruce na prsa, Liga proti rakovině, České ILCO a Onkomaják.

Rakovina tlustého střeva a konečníku, rakovina děložního čípku a rakovina prsu jsou dlouhodobě nejrozšířenějšími typy rakoviny. Každoročně si jejich diagnózu vyslechne 16 000 obyvatel České republiky, 6 400 z nich zemře. Screeningové programy jsou cestou, jak snížit číslo maminek, tátů, babiček a dědů, kamarádek a kamarádů, které si nemoc vzala. Včasné odhalení nádorového onemocnění totiž markantně zvyšuje šanci na uzdravení pacienta. Roadshow motivuje občany, aby se postavili vlastnímu strachu z případného pozitivního výsledku vyšetření, právě to je totiž prvním krokem k uzdravení. Všechny pojišťovny po celou dobu trvání projektu adresně zvou lidi z nejvíce ohrožených skupin. Celkový počet oslovených by měl dosáhnout až 3,6 milionu osob. Informační kampaň včetně roadshow významně podporuje proces adresného zvaní a zvyšuje osvětu občanů České republiky. „Rád bych osobně požádal občany, aby nepodceňovali prevenci rakoviny a využili možnosti screeningových vyšetření. Pokud dojde k včasnému zachycení nemoci, znamená to i vysokou šanci na záchranu života. Věřím, že probíhající projekt pomůže zvýšit návštěvnost screeningových center a že občané využijí tuto jedinečnou možnost, jak důkladně pečovat o své zdraví,“ řekl ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA.

Vyhodnocení první etapy adresného zvaní potvrdilo, že projekt SCREENINGOVÉ PROGRAMY má smysl a lidé na něj reagují svou zvýšenou účastí na vyšetřeních. Jedním z pozitivních výstupů projektu je fakt, že všechny zapojené zdravotní pojišťovny sladily metodiku sledování a hodnocení, tudíž máme k dispozici plně reprezentativní populační data. Jejich závěry jsou pozitivní, 5 – 11 % pojištěnců pozvaných v lednu 2014 zareagovalo a do screeningu se zapojilo. Pozitivní je, že největší nárůst (11 %) byl zaznamenán u screeningu tlustého střeva a konečníku, který potřebuje největší podporu vzhledem k relativně malému pokrytí cílové populace. Tato data pocházejí ze samotného počátku adresného zvaní a jsou tedy pilotní; v dalším období můžeme očekávat jejich nárůst.

Z analýzy dat adresného zvaní největší zdravotní pojišťovny v ČR, Všeobecné zdravotní pojišťovny, vyplývá, že kampaň pomohla zejména v prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníku a karcinomu prsu. Největší nárůst screeningových vyšetření byl zaznamenán u rakoviny tlustého střeva a konečníku, kdy se návštěvnost pojištěnců VZP ČR zvýšila o 30,9 % v porovnání se stejným obdobím roku 2013. Počet screeningových vyšetření rakoviny prsu vzrostl od ledna do dubna letošního roku oproti roku 2013 téměř o 11 %. Relativně nejmenší počet screeningových vyšetření byl zaznamenán u screeningu rakoviny děložního čípku (nárůst o 0,4 %). Od ledna do dubna přivedl projekt adresného zvaní na preventivní vyšetření všech tří karcinomů celkem 673 647 klientů VZP. Tedy o 53 098 lidí více než ve stejném období roku 2013.

U klientů Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR se počet vyšetření rakoviny tlustého střeva a konečníku v prvním čtvrtletí roku 2014 zvýšil oproti stejnému období roku 2013 o celých 66 %. Zatímco v prvním čtvrtletí 2013 absolvovalo toto vyšetření 8 248 klientů, letos ve stejném období to bylo již 13 697 klientů. U screeningových vyšetření rakoviny děložního čípku se jedná o nárůst vyšetření za srovnatelná období 2013/2014 o 37 % a u screeningu rakoviny prsu se jedná o nárůst vyšetření za srovnatelná období 2013/2014 o 67 %.

 

Autor / zdroj: Lenka Čarková

 

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close