pospisil_kvasnicka

Po přečtení Vašich komentářů k mému prvnímu příspěvku na téma „Kdo je pravým tvůrcem Singltreku pod Smrkem“ jsem začal váhat, jestli nebude moudřejší dále nezveřejňovat příspěvky, které mám připravené. Proč? Řada z Vás považovala mé informace jako netaktické, veřejné praní špinavého prádla, které projektu velice škodí. Radíte, abychom se pokusili sednout za jeden stůl a najít rozumné kompromisní řešení situace. Píšete, že v sázce je hodně, že tím můžeme nenávratně poškodit skvělý projekt v investiční hodnotě bezmála 35 mil. Kč, na který se postupem času nabalují další podnikatelské aktivity, které náš region tolik potřebuje. Ano, máte pravdu, pokud bude nadále s projektem spojeno šíření „blbé nálady“ může se stát, že bikerská komunita začne dávat přednost návštěvám jiných destinací a zprvu jasná hvězda Singltreku pod Smrkem začne zhasínat.

Moje rozhodnutí nepokračovat ve zveřejňování názorů druhé strany však dostalo minulý čtvrtek pořádnou facku v podobě článku v Libereckém deníku pod titulkem „Neudržovaný Singltrek, politika ohrožuje cyklisty“. Pan Kvasnička v tomto článku, který sám inicioval zasláním e-mailu a osobní návštěvou v redakci, uvádí, že stav stezek se zhoršuje, což je podle jeho názoru jednoznačným důsledkem neodborné péče politicky dosazených diletantů. Když jsem si článek přečetl, utvrdil jsem se v přesvědčení, že je třeba ve vysvětlování pokračovat. Vím, vstupuji tím na tenký led, mnohem tenčí než byla otázka tvůrců Singltreku pod Smrkem. Vzhledem k faktu, že jsem byl již mnohokrát panem Kvasničkou označen za místního prominenta, který projekt podporuje jen do té míry, do které z něj dokáže něco vytěžit pro svůj politický nebo soukromý obchodní zájem, se však neobávám, že by tím moje pověst mohla ještě více utrpět.

Na jaře roku 2010 se dokončovala I. etapa stezek a II. etapa s polskými partnery začala mít reálné obrysy. Pan Kvasnička, tehdy ještě jako předseda ČeMBA, nás seznámil se svým záměrem založit tzv. expertní organizaci pod názvem Singltrek s. r. o. Kamarádsky jsme všichni společně diskutovali o budoucí náplni činnosti jeho s. r. o. Ptal se nás, zdali bude reálné, že by nám jeho s. r. o. dělala poradenství při správě Singltreku pod Smrkem a my mu za tuto expertní činnost platili. V principu jsme s tím souhlasili, jen jsme ho upozorňovali, že se musí jednat o rozumné ceny a transparentní platby za věci potřebné pro takovou správu. Zároveň jsme ho upozorňovali na střet zájmů mezi jeho tehdejším předsednictvím v ČeMBA a privátním podnikáním ve „stejném oboru“.

V té době bylo naprosto jasné, kdo má být tím budoucím „správcem“ Singltreku pod Smrkem. Měly to být právě naše zainteresované obce a byla na tom jasná shoda mezi partnery projektu (Lesy ČR, s. p., ČeMBA, obce Nové Město pod Smrkem, Lázně Libverda a Frýdlant). Není pravda, že pan Kvasnička chtěl již v té době pečovat o stezky sám, jak nyní tvrdí. Chtěl být pouze jakýmsi supervizorem, chcete-li expertem, který nás bude za úplatu metodicky vést. Nakonec jsme se společně shodli, že nejvhodnější právní formou pro zajištění této úlohy bude obecně prospěšná společnost. Dostal jsem za úkol připravit její založení a 29. 11. 2010 se tak stalo. Lesy ČR, s. p. jako majitel české části sítě následně smluvně předal stezky do správy této nově vzniklé společnosti.

Singltrek pod Smrkem o. p. s. (dále jen ops) má podle své zakládací listiny kromě jiného zajišťovat tyto konkrétní obecně prospěšné činnosti:

–          údržbu, správu a provozování singltrekových stezek

–          prosazování jednotnosti v propagaci singltrekové destinace

Stezky byly vždy ze strany experta prezentovány jako dlouhodobě udržitelné, takřka bezúdržbové a voděodolné. Byli jsme ubezpečováni, že nemusíme mít vůbec žádné obavy z toho, že by budoucí údržba vyžadovala vysoké náklady na lidskou práci či materiál. Údržba nám byla prezentována spíše jako hrabání listí, odstraňování spadlých větví, sekání trávy a keřů, čištění propustků. Pomyslným vrcholem údržby měly být max. drobné opravy vybržděných míst, opěrných zídek či lávek. Realita se ale zanedlouho ukázala být naprosto odlišná. Již po druhé sezóně jsme se začali dost divit, co vše musíme řešit a proč. Prvním signálem budoucích problémů byla „nevoděodolnost“ stezek. Kaluže či různě velké bažiny, které se na stezkách podle prvotních ujišťování experta nikdy neměly tvořit, začaly vyrůstat jako houby po dešti. Místo doporučení metodiky odvodnění je označil za zábavné zpestření jízdy pod heslem: „Kaluže neobjíždějte, ale projíždějte středem, a pokud Vám ohození vodou vadí, kupte si u nás stylové blatníčky“. Jinde na stezkách zase začala velice rychle mizet tzv. vrchní provozní vrstva, díky čemuž se obnažily kameny a kořeny.

Kde se stala chyba? Byl špatně projekt? Selhal zhotovitel, autorský dozor nebo technický dozor investora? Nevím. Faktem je, že pod projektem a autorským dozorem je podepsán pan Kvasnička.

Ops zaměstnává od dubna do října 4 až 5 pracovníků, z toho je jeden kmenový a zbytek v rámci veřejně prospěšných prací skrze Úřad práce. Na starosti mají údržbu celkem 44 km stezek, zhruba 10 km na jednoho. K dispozici mají terénní čtyřkolku s vlekem, vibrační desku, motorovou pilu, křovinořez, kolečka, krumpáče, lopaty a hrábě. S tímto vybavením a v tomto počtu jsou schopni garantovat pouze běžnou údržbu, o které jsme byli ujišťováni expertem.

Samostatnou kapitolou, která komplikuje běžné fungování ops je povinnost prosazovat jednotnost v propagaci Singltreku pod Smrkem. Problém je s logem. Ops sice má své vlastní logo organizace, ale destinace jako taková používá již od roku 2009 své všeobecně známé logo ve tvaru „S“ společně s názvem „singltrek“. Toto logo a logo manuál nechal zpracovat pan Kvasnička za peníze České Mountainbikové Asociace o. s. v létě 2009, kdy byl jejím předsedou. Již v únoru 2010 ale uzavírá jako fyzická osoba smlouvu s autorem loga a stává se za 35 tis. Kč neomezeným vlastníkem licence k tomuto logu. Jakpak to nazvat slušně? Odklonění loga? Následně v listopadu 2010 podává přihlášku tohoto loga jako obrazové ochranné známky, která mu je zapsána v srpnu 2013 pro celé Evropské společenství. Ops by tedy měla propagovat destinaci logem, které není její. Je to logické? Navíc, pokud to učiní bez výslovného souhlasu experta, tak si tím vykoleduje trestní oznámení za zneužití jeho ochranné známky. Příkladem je aktualizace 10 ks nových venkovních map v květnu 2013.

Po zveřejnění informací o záměru rozšířit druhé privátní nástupní místo „U Kyselky“ panem Novotným, přestává pan Kvasnička na jaře 2013 s ops naprosto komunikovat. Dokonce jí písemně vyhrožuje, aby se přejmenovala a nadále nepoužívala jeho ochrannou známku ve svém názvu. Vrcholem útoků pana Kvasničky bylo zveřejnění informace, že ops mým prostřednictvím jedná o zpoplatnění vstupu na stezky. Expert nemohl vymyslet geniálnější falzu, která by ještě více zdiskreditovala ops v očích bikerské komunity.

Jednou z posledních velkých anomálií, se kterou se musí ops potýkat, je skutečnost, že má velice omezené možnosti získávání prostředků na plnění svých veřejně prospěšných služeb. Její roční rozpočet je cca 450 tis. Kč. Ze 70% je plněn příspěvky od obcí a státu, což pokryje mzdové náklady na 5 pracovníků, z toho 4 dělají za minimální mzdu. Na nákup zejména materiálu na opravy, PHM, nářadí a všeho ostatního musí vystačit zbylých 30%. Pokud ale někdo provozuje podobnou síť stezek (např. Rychlebské stezky), má možnost získávat prostředky přímo od subjektů, které na projektu participují. Na mysli mám samozřejmě zejména subjekty z bikové branže. Kdo ale uzavírá za destinaci Singltrek pod Smrkem partnerské smlouvy se subjekty jako Agang, North Face, Finish Line, Park Tool, Madison, RST a řadou dalších? Ops? Ne, pan Kvasnička, resp. jeho Singltrek s. r. o. Připadá Vám to logické?

Když se podíváte na web expertů s unikátní doménou www.singltrekpodsmrkem.cz, tak zjistíte, že pod názvem celé destinace obratně propagují jen své nástupní místo Singltrek centrum. Pokud byste tam očekávali např. důstojnou prezentaci provozovatele sítě stezek Singltrek pod Smrkem o. p. s, máte smůlu, není tam. Dokonce se na Singltrek Centru rozdávají mapky, kde je polská část stezek jen černobílá, jako trest od expertů za to, že starosta Świeradów Zdróje vzal vážně výzvu pana Kvasničky k ukončení užívání jeho soukromé ochranné známky a celou síť v Polsku nechal přeznačit s novým logem. Takto přistupují mravokární experti k jednotnosti v propagaci Singltreku pod Smrkem.

Pan Kvasnička chce udržovat stezky sám. Tuto nabídku adresoval ops letos na jaře. Na začátku tvrdil, že to je schopen dělat zdarma, kdy nebude potřebovat finanční prostředky ani od obcí, ani od státu. Následně z jeho strany padlo číslo 100 tis. a minulý čtvrtek se v Libereckém deníku nechal slyšet, že to zvládne za 250 tis. ročně. Je toto konečná cifra? Omlouvám se, ale nevěřím tomu, že je to možné. Nemusím být ekonom, abych si spočítal, že tato částka nebude postačovat ani na 3 sezónní cestáře s minimální mzdou a odvody. Z čeho by chtěl hradit další náklady údržby, netuším.

Pokračovat bych mohl ještě dlouho. Není však mým záměrem ty, které Singltrek pod Smrkem opravdu zajímá a baví, definitivně otrávit. Z výše uvedeného je myslím patrné, že věci jsou jinak, než se mohou na první pohled zdát. Nyní již sleduji dění v ops pouze zpovzdálí, loni na podzim jsem její správní radu společně s Danem Ramzerem, starostou Frýdlantu a Tomášem Prchalem, zastupitelem Libverdy opustil. Říkali jsme si, že tato 50% obměna správní rady může odblokovat komunikaci mezi ops a experty, kteří v nové radě přímo zasedají. Bohužel se tak ale zatím nestalo. Ops neměla od svého vzniku na růžích ustláno a její fungování nebylo nikdy jednoduché. Přesto pevně věřím, že udržované a bezpečné stezky jsou jejím hlavním cílem. Ať už s panem Kvasničkou nebo bez něj, s jinými experty.

Jan Pospíšil
Starosta obce Lázně Libverda

Relevantní články k tomuto tématu:

https://www.frydlantsko.eu/kdo-je-pravym-tvurcem-singltreku-pod-smrkem/

https://www.frydlantsko.eu/neudrzovany-singltrek-politika-ohrozuje-cyklisty/

Pin It on Pinterest

Share This
X
X