fbpx
001RASPENAVA  – 7. 10. 2014 byla v prostorách bývalé Rychty slavnostně otevřena sociálně terapeutická dílna. Dílna nabízí pracovní terapii lidem se zdravotním postižením, kteří díky svému handicapu nemají možnost pracovního uplatnění na otevřeném ani chráněném trhu práce.Sociálně terapeutická dílna je otevřena pro osoby se zdravotním postižením od pondělí do pátku od 8°° do 14°° hod..

Od 1. 9. 2014 byla navýšena kapacita klientů, kterým může být tato služba poskytována. Zájemci o službu se mohou hlásit v kanceláři Domova Raspenava, Fučíkova 432, 464 01 Raspenava u PhDr. Květy Kutílkové nebo na tel. čísle 482 319 102.

Nové – větší prostory umožnily rozšířit nabídku služeb o jednu dílnu, která se zaměří na dovednosti praktického života. Lidé se zdravotním postižením budou mít kromě manuálních dovedností možnost procvičovat si dovednosti získané ve škole (čtení, psaní, počítání) i jejich praktické využití např. při nákupu v obchodě, vaření, práci na zahrádce apod.

00001
Velké poděkování patří starostovi Pavlu Lžičařovi a vedení Města Raspenava, bez jejichž přispění by dílny v prostorách Rychty nemohly vzniknout, a také rodičům klientů sociálně terapeutických dílem, manželům Hojdarovým a Foldovým, kteří pomohli nové prostory vybavit.

 

Pin It on Pinterest

Share This
X
X