fbpx

0001

Rada LK souhlasila s poskytnutím účelové investiční dotace ve výši 300.000 Kč pro sdružení „Zachraňme kino Varšava“ na akci Rekonstrukce kina Varšava, Liberec – I. etapa.

Žadatel je nájemcem této jednotky (nájemní smlouva uzavřena do roku 2020), vlastníkem je Statutární město Liberec. Z uzavřené nájemní smlouvy mezi městem a sdružením vyplývá, že vlastník má zájem na dlouhodobé udržitelnosti záměru využívat kino Varšava pro kulturní a společenskou činnost (v současné době se jedná o prodloužení nájmu na 25 let).

Město Liberec v letošním roce na rekonstrukce alokoval ze svého rozpočtu částku 1,8 milionu Kč, tato částka však nepokrývá všechny nutné náklady na rekonstrukci.

Sdružení „Zachraňme kino Varšava“ dotaci využije do začátku zimy 2014, kdy chce otevřít alespoň foyer budovy s kavárnou a malým sálem,“ informoval hejtman.

Dotaci musí ještě schválit Zastupitelstvo LK.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest

Share This
X
X