fbpx

001

Investice je slovo, které vyvolává v mnohých z nás různé pocity. Pro někoho je to sprosté slovo, pro někoho něco neznámého a někdo něco podobného vyhledává. Co to vlastně je, ta investice? A měl bych i já investovat?

Mnozí si při vyslovení tohoto slova představují nevídané zisky, které jim nenabídne žádná banka ani spořitelna. Jiné láká vzrušující život burzovních hráčů. Jiní už pocítili na vlastní kůži zrádnost investování a jsou mnohem obezřetnější. A někteří byli v minulosti podvedeni či okradeni, ztratili důvěru a o investování již nechtějí ani slyšet. Přesto jsou investice běžnou součástí našeho života. Český národ je národ střádalů a úspory hrály v životě našich občanů vždy významnou roli. Jsme prostě spořivý národ a i když nejsme zrovna žádní boháči, můžeme odkládat stranou určité částky. Očekáváme, že se zhodnotí a použijeme je v budoucnu. Ale jako všechno v našem životě se i investovat musí umět. Proč vlastně investovat?

Myslete dlouhodobě. Je mnoho dobrých důvodů, proč dlouhodobě spořit a investovat. Zabezpečujeme se na stáří. Žijeme ve společnosti, která stárne. Systém založený na mezigenerační solidaritě, kdy“ mladí platí penzi starým“ se dostává do krize. Zajištění prostředků na důstojné prožití důchodového věku je věcí každého z nás. Jde o to, kdy chci odejít do důchodu? Kolik bych chtěl mít prostředků měsíčně ? Po jakou dobu? Rozumějme, pro příklad. Chci odejít do důchodu v 65 letech a chtěl bych mít 10.000,-Kč měsíčně po dobu 10.let. Jakou sumu prostředků budu muset mít ve věku 65.let připravenu, aby mi to vystačilo, při výplatě 10 tis měsíčně po dobu 10.let? A pak je zásadní otázka. Kolik mi je dnes let? Neboli, kolik mám času? A kolik bych si musel odkládat, abych do vysněného cíle došel? A jakou cestou dojdu ke svému cíli? Pokud mám před sebou do požadovaného věku, ještě dostatek času /15-30.let/ pak se nabízí, a je to jedna z variant, přemýšlet o možné investici. Má to jednu výhodu. Mohu si na důchod vydělat. Tudíž odkládat měsíčně méně peněz, než pokud budu pouze spořit. A peněz není nikdy dost. Ale má to i své ale? Musím také počítat s určitým rizikem a proměnlivým výnosem.

Při investování platí základní ukazatele. Riziko, výnos, investiční horizont, likvidita. Pro riziko platí jednoduchá a prostá rovnice. Čím vyšší očekávaný výnos, tím vyšší je riziko a nižší likvidita. Možná si říkáte, co že je ta likvidita? Vysoká likvidita znamená, že lze investici rychle a snadno proměnit na hotové peníze. Neboli, vysoká likvidita znamená, že se ke svým prostředkům dostanu rychle. Nízká likvidita, že si na své peníze počkám. Nebudu je moci vybírat jako ze spořícího účtu. Proto je důležitý právě investiční horizont. To znamená, že investuji, pravidelně odkládám prostředky, k určitému cíli v určitém čase. Třeba právě na důchod, který jsem si určil v horizontu mých 65.let. Nebo studia dětí. Investice by měla být postavena k určitému cíli. A ohraničena časem a potřebnou částkou. Tak aby bylo možné nastavit vhodný program investování. A nemělo by jít o všechny Vaše volné prostředky. Počítáme s tím, že by měli zůstat dlouhodobě, tak aby v případě, kdy se Vám rozbije pračka nebo lednička, jste nemuseli z investice vybírat. Pro tento případ, by jste měli mít rezervu ve výši min. dvou měsíčních výdajů na spořícím účtě. Investice jsou zajímavé i z pohledu inflace. Protože se bavíme o možných cílech, které si chceme splnit až v pozdějším čase, tedy v dlouhodobém horizontu, inflace nám peníze v čase bude znehodnocovat. Musím počítat, že výše úroků na spořících účtech bude většinou kopírovat inflaci. Tedy na spořícím účtu opravdu nezbohatnu /nevydělám/ pouze ochráním peníze před inflací. Proto by měl sloužit k vytvoření rezervy na nenadálé výdaje. Má tu výhodu, že mohu mít prostředky, téměř okamžitě k dispozici.A nic tam neriskuji.

A co je tedy ta inflace? Jak již bylo řečeno. Jednoduše znehodnocování peněz v čase. Kvůli inflaci si dnes za 1 mil Kč můžete koupit mnohem méně věcí než před dvaceti lety. Například při inflaci 5% se po 10 letech hodnota neinvestovaných úspor sníží o více než 40%. Cílem každé investice by měla být snaha alespoň čelit inflaci, tj. zachovat kupní sílu investovaných peněz.

Ať už patříte mezi střadatele, či investory, můžete si gratulovat. Patříte totiž mezi ty, kteří dokáží odkládat část svého výdělku a myslí na budoucnost. Dojít k vysněnému cíli je věcí správné finanční strategie.

___________

Bc. Svoboda Zdeněk- finanční konzultant

Po absolvování vysoké školy jsem pracoval v Komerční Bance v oddělení internetového a telefonního bankovnictví. Pracoval jsem nejprve jako telefonní bankéř a následně také jako osobní bankéř, vedoucí týmu a také na pozici supervizora. Mou kompetencí /pracovní náplní/ bylo řídit tým telefonních bankéřů, realizovat nové transakce a zavádět nové produkty a aktivně je nabízet klientům po telefonu a internetu.

Poté jsem nastoupil jako Unit manager do společnosti Aviva životní pojišťovna,a.s. Vedl jsem tým 10 poradců v pojišťovně, která jako první v ČR nabízela IŽP. Po dobu 4 let jsem se pohyboval mezi nejlepšími manažery v ČR. Aviva životní pojišťovna se profilovala, jako specialista na IŽP pro vyšší střední třídu.

Následně jsem rok pracoval pro společnost ING, kde jsem se potkal i s panem Rusnokem, který byl v té době předsedou PF ING. U společnosti ING jsem pracoval na pozici managera a řídil tým 14 poradců. Naší specializací bylo, kromě IŽP také Penzijní připojištění a investice a také firemní obchod. Součástí firemního obchodu bylo vyjednávání se zaměstnavateli o příspěvcích na PP a IŽP pro zaměstnance.

Poté jsem přijal nabídku od společnosti AEGON pojišťovna a pracoval na pozici regionálního ředitele. Společnost Aegon jsem přivedl do Liberce /do té doby zde neměla pobočku/. Mým úkolem bylo najít vhodné prostory, zařídit a vybavit kanceláře. Podepsat nájemní smlouvu, zaměstnat asistentku a postavit na zelené louce regionální ředitelství. Ve společnosti Aegon jsem jako ředitel vedl 3 manažery a 32 poradců po dobu 2.let. V této firmě jsem měl možnost se seznámit s panem Vladimírem Bezděkem, který v té době byl generálním ředitelem společnosti Aegon. Také byl předsedou několika důchodových komisí pro různé vlády.

Nyný pracuji již 5 let jako nezávislý finančí konzultant a mojí specializací je snižování poplatků za finanční produkty a přinášení peněz navíc klientům. Zabývám se finanční nezávislostí klientů, řeším jejich vysněné bydlení, několika milionové zajištění za peníze, které na trhu nejsou běžné, nižší splátky hypotéky v průměru o 700,-Kč měsíčně, levnější pojištění až o 50%, vyšší zhodnocení úspor a Renta již od 50 let.

Volba vhodných finančních nástrojů napříč trhem bankovních, pojišťovacích či spořících produktů může výrazně ulehčit výdajové nebo přilepšit příjmové stránce Vašeho rodinného rozpočtu.

Finance a poradenství je pro mne vášeň. Přinášet lidem peníze navíc a plnit jejich sny mě naplňuje.

Bc.Svoboda Zdeněk, finanční konzultant email: zdenek.svoboda@bcas.cz

Pin It on Pinterest

Share This
X
X