fbpx

01

LIBEREC – Reprezentativní prostory liberecké radnice si ve čtvrtek 30. října prohlédlo několik desítek potomků významného šlechtického rodu Clam – Gallasů, který po několik století ovlivňoval život v severních Čechách. Vzácnou návštěvu přivítali náměstci primátorky Jiří Šolc a Jiří Rutkovský, a také náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro cestovní ruch, památkovou péči a kulturu Hana Maierová.

Potomci rodu Clam – Gallasů si prohlédli obřadní síň historické radnice, a vychutnali si také pohled na město a Ještěd z balkónu této neorenesanční památky. Zajímali se rovněž o novou expozici čestných občanů města, ve které patří jedno z předních míst jejich předkovi, Franzi hraběti Clam – Gallasovi.

„Naše město by bez vlivu vaší důležité a starobylé rodiny nebylo tím, čím je. Sami vidíte, jak krásné prostředí a okolí Liberec nabízí, jak půvabné jsou obnovované zbytky gallasovských lesů,“ přivítal potomky slavného rodu náměstek Jiří Šolc. „Ve své velké rodině máte mnoho mladých, perspektivních lidí. Třeba naše město někoho z vás osloví natolik, že se do své původní vlasti vrátí zpět,“ dodal s tím, že by byl rád, kdyby se Liberec a jeho okolí stalo pro potomky Clam – Gallasů alespoň cílem příjemné dovolené a místem silných zážitků.

Na setkání v Liberci přijeli například – Christine Edina Winkelbauer Kelly (vnučka Eduardiny hraběnky Clam-Gallasové), dále Agathe hraběnka Széchényi von Sárvár-Felsövidék, Jenö (Eugen) hrabě Széchényi von Sárvár-Felsövidék, Sándor (Alexander) hrabě Széchényi von Sárvár-Felsövidék (vnoučata Gabrielle hraběnky Clam-Gallasové provdané princezny Auerspergové), Thamar hraběnka Kinská – vdova po Radslavu Kinském, synu Eleonory hraběnky Clam – Gallasové, provdané kněžny Schwarzenbergové (strýc Karla Schwarzenberga), anebo Christiane Ringlerová, vnučka Sophie hraběnky Clam – Gallasové, provdané princezny Auerspergové.

„Váš region jsem dosud neznala, ale věřila jsem, že skýtá spoustu přírodního i kulturního bohatství. Dcera Franze Clam – Gallase byla mojí babičkou. Vzpomínám si, že zdejší krajinu velmi milovala,“ zdůraznila Christine Edina Winkelbauer Kelly. „Jsem jen malý list na košatém stromě rodiny Clam – Gallasů. Přesto bych ráda přispěla k uchovávání dědictví našich dědů a pradědů,“ doplnila.

Všichni hosté se postupně zapsali do kroniky města Liberce, a po skončení návštěvy radnice se odebrali do Krajské vědecké knihovny na přednášku o jejich rodu a následnou vernisáž výstavy Franz Clam-Gallas: Pocta šlechtici ducha a muži činu.

„Věřím, že jsme oficiálním přijetím potomků tak významné osobnosti na liberecké radnici, kterým jejich předek pro Liberec a celou oblast byl, udělali celé rodině radost. Navazování kontaktů a poznání historie napomáhá zlepšení vztahů mezi lidmi,“ zhodnotil návštěvu náměstek Jiří Rutkovský.

Náměstkyně hejtmana Hana Maierová zdůraznila, jak je pro každého člověka důležité poznávat své kořeny a hledání vazeb mezi minulostí a přítomností. „Potěšilo by mne, kdybyste přijali naše pozvání a do našeho kraje jak vy, tak i vaši potomci rádi jezdili,“ řekla.

Franz hrabě Clam – Gallas (26. 7. 1854 Liberec – 20. 1. 1930 Frýdlant) byl český šlechtic, velkostatkář, majitel zámků Liberec, Frýdlant, Grabštejn, Lemberk a paláců v Praze a ve Vídni. Do veřejného povědomí vstoupil jako zdatný správce lesů Jizerských hor, dobrodinec, podporovatel nejrůznějších německých i českých spolků a institucí, včetně pečujících o sociálně slabé a nemocné. Z pozice patrona udržoval a podporoval na třicet kostelů svých panství. V letech 1895-1918 byl členem panské sněmovny v říšské radě. Od roku 1901 císařským tajným radou. V období I. světové války působil jako člen Řádu maltézských rytířů na evropských válečných frontách, kde pomáhal raněným vojákům.

Mezi léty 1911-1923 rozdal sirotkům, slepcům, lidem v chudobincích, bezdomovcům, válečným invalidům a těžce nemocným 2 800 000 Kč. Za své zásluhy byl za života mnohokrát oceněn: od císaře Františka Josefa I. získal Rytířský kříž rakouského Leopoldova řádu, od bulharského cara Ferdinanda Řád sv. Alexandra. Francouzský prezident mu propůjčil komandérský kříž řádu za zemědělské zásluhy. Franz hrabě Clam – Gallas jako otec sedmi dcer vedl příkladný manželský život. Setrval v něm s manželkou Marií 48 let.

Autor / zdroj: Zuzana Minstrová

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close