fbpx

01

JINDŘICHOVICE POD SMRKEM – Po téměř ročním úsilí, kdy se ve Čmeláku rozhodlo o podpoře projektu, jehož záměrem je revitalizace potoka a přilehlého lesa v obci Jindřichovice pod Smrkem, na lokalitu vjíždí první technika a konečně se začíná s vlastní fyzickou revitalizací. Cílem této revitalizace je vytvoření mokřadního prostředí, které přispěje ke zvýšení druhové rozmanitosti v krajině. Zároveň bude lokalita sloužit pro zpomalení průchodu vody při jarním tání sněhu a přívalových dešťů, čímž se předpokládá omezování či zmírnění následků povodní.

Lokalita se nachází na východním okraji obce Jindřichovice pod Smrkem. Jedná se o vzrostlý les, jenž byl koncem minulého století špatně odvodněn prostřednictvím hlubokých rigolů po těžbě rašeliny. V osmdesátých letech bylo koryto nevhodným zásahem při melioračních pracích napřímeno a přeloženo k jihovýchodnímu okraji. Les s charakterem luhu tak vyschl a voda v napřímeném korytě tudy jen prosvištěla.

Revitalizačním záměrem je koryto vrátit tam, kde kdysi potok tekl, proto bude stávající koryto částečně zahrazeno a dojde k vytvoření dvou tůní s kolísající hladinou. Tůně budou sloužit jako stanoviště pro obojživelníky a další organismy, vyhledávající tento typ prostředí. Částečně pak budou plnit funkci suchých poldrů při jarním tání sněhu a přívalových deštích. Většina vody však bude vedena opět přes les, kde dojde pomocí drobných hrází z přírodních materiálů k zahrazení stávajících rigolů.

Starosta obce pan Pavel Novotný, který stál před rokem u vzniku tohoto projektu, říká: „Jsem rád, že jsme projekt dotáhli do konce, i když nás to stálo hodně sil. S ohledem na poměrně malou investici i nepatrný stavební zásah do koryta toku, jednalo se o administrativně stejně složitý proces srovnatelný s mnohamilionovými stavbami. Když dnes vidím, jak se voda vrátila do přirozených míst, vím, že naše úsilí za to stálo. Obec má dlouhodobý zájem o stabilizaci a zadržování vody v jejím území. Navíc je to již druhý projekt, který má při bleskových povodních pomoci zabránit prudkému vzedmutí Jindřichovického potoka, který nám pravidelně zaplavuje některé domy v obci a vodu minimálně nad obcí zpomalí“.

Čmelák vybral tento záměr hned z několika důvodů, mokřadní ekosystémy patří mezi nejohroženější ekosystémy jak ve světě, tak i v České republice. Avšak jejich úloha je pro správné fungování ekologických služeb nezbytná. Dlouhodobá lidská snaha vysušovat krajinu a co nejrychleji z ní odvést vodu vede k nepříznivým jevům pro přírodu i lidi. Jedná se o stále ničivější následky povodní, smyv ornice z polí, narušení koloběhu živin a tvorby půd, či ztrátu biologické rozmanitosti. Plocha mokřadů se dlouhodobě v České republice zmenšuje.

„Tento revitalizační záměr, který má široké spektrum pozitiv, stál mnoho úsilí a problémy, na které jsme narazili během jeho příprav, jsou svým způsobem modelové a brzdí realizaci obnov krajinných struktur na mnoha místech republiky. Jejich vyřešení by tak přineslo i multiplikační efekt,“ doplňuje koordinátorka projektu a odborná pracovnice v ochraně přírody Dagmar Najmanová ze Čmeláka.

Čmelák vedle této revitalizace letos otevřel mokřad v Jablonném v Podještědí a stará se o dalších téměř 60 hektarů vlastních přírodních pozemků, mimo jiné o orchidejovou louku nebo lesní pozemky v rámci projektu Nový prales.

Celý projekt se povedlo zrealizovat díky projektu „Krajinné struktury v česko-saském příhraničí“ spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj z programu Cíl3.

Autor / zdroj: Dagmar Najmanová

Pin It on Pinterest

Share This
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close