1

Ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje René Havlík. Tomislav Vaněk, manažer kvality KÚ LK, převzali 25. listopadu ve Španělském sále Pražského hradu v rámci 20. ročníku Národní ceny kvality České republiky ocenění EXCELENTNÍ ORGANIZACE,

Zároveň krajský úřad získal i mezinárodní ocenění EFQM (European Foundation for Quality Management) Recognised for Excellence 4 star.

„Krajský úřad Libereckého kraje se tak stal historicky prvním úřadem v rámci České republiky, který takováto ocenění získal podle Modelu excelence EFQM,“  zdůraznil  ředitel.

Touto cestou děkuji všem zaměstnancům našeho úřadu za profesionalitu a kvalitu, se kterou vykonávají svou práci, což napomohlo zisku těchto prestižních ocenění,“ doplnil.

Poblahopřát k významnému ocenění našeho úřadu  a Vás všech.

„Těší mne, že mohu poblahopřát  k tak významnému ocenění našeho úřadu  a Vás všech.

Moc si vaši práce vážím. Jsem ráda,  že s Vámi mohu spolupracovat,“ gratulovala zaměstnancům statutární náměstkyně hejtmana LK Hana Maierová.

„Zisk takových to ocenění, která ve světě znamenají pro organizaci stejný význam, jako pro herce zisk OSKARA nebo ČESKÉHO LVA je velikým závazkem pro celý úřad, ale i velikou výzvou k tomu, aby úřad i nadále šel cestou neustálého zvyšování kvality služeb, které poskytuje v rámci přenesené a samostatné působnosti všem zainteresovaným stranám Libereckého kraje,“ vysvětlil ředitel úřadu.

Získání nejvyššího ocenění za kvalitu, které lze v České republice získat, není podle něj jen zásluhou vedení úřadu, ale  všech jeho zaměstnanců, kteří se podílejí na poskytování kvalitních služeb.

Krajský úřad Libereckého kraje nyní zcela určitě využije svých zkušeností s implementací Modelu excelence EFQM v rámci Centra excelence při České společnosti pro jakost, kde patří mezi první členy a zároveň využije svých zkušeností v rámci mezikrajského benchmarkingu tak, aby i další úřady mohly následovat příklad z Liberce.

 

Od roku 1994 prošly programem Národní ceny kvality, který se průběžně inovoval a rozšiřoval, desítky firem i organizací veřejného sektoru. Za dvacet let bylo oceněno Cenou České republiky za jakost (přejmenované v roce 2008 na Národní cenu kvality České republiky) jen 35 organizací podnikatelského sektoru a 15 z oblasti veřejné správy.

„Je tedy důležité, že se nejedná o tuctové ocenění, jakých jsou ročně udělovány desítky, ale o náročné komplexní hodnocení všech činností podniku nebo organizace veřejného sektoru. Proto může být Krajský úřad Libereckého kraje právem hrdý na takovéto ocenění,“ připomněl Tomislav Vaněk.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest