001Frýdlant – Na sklonku letošního roku Město Frýdlant dokončilo první etapu nového značení názvů ulic ve městě v lokalitě na Předměstí. Město se k tomuto kroku rozhodlo poté, co byly odhaleny nesoulady v místním názvosloví, a tak bylo možné v jedné ulici shlédnout i tři různá označení ulice, např. O.Kodeše, Kodešova a Otakara Kodeše. I mnozí občané se na město obraceli se žádostmi o narovnání těchto nesrovnalostí. Dnes již máme nově označenu celou městskou část Předměstí – všechny ulice nad železniční tratí Frýdlant – Jindřichovice pod Smrkem. V průběhu dalších let budou postupně nově označovány všechny další městské části – Údolí, Hág a Větrov, poté dojde i na ostatní ulice ve městě a nakonec budou upraveny i ulice v historickém centru.
Z prvních ohlasů obyvatel Frýdlantu víme, že s novým značením převládá spokojenost. V některých ulicích jsme s občany vedli diskusi, které označení ulice je správné, jak to bylo označeno dříve, a proč je to teď trochu jinak, než jsou zvyklí. K tomu je třeba říci, že nové označení ulic, tedy přesné znění názvu ulice, vychází z celorepublikového registru obyvatel, ze kterého se pak tyto údaje přejímají do ostatních informačních systémů státní správy i samosprávy, které se jimi řídí.
K označování ulic chceme sdělit ještě jednu důležitou informaci. Již několik občanů se na nás obrátilo s tím, že nyní mají před domem nově označenou ulici, ale ve svých občanských průkazech či jiných dokladech mají uvedenu ulici jinou, zda si mají zařídit výměnu dokladů. Tak to prosím není třeba, doklady jsou i nadále platné!
Doufáme, že nové značení se Vám bude líbit a přinese lepší orientaci ve městě i pro návštěvníky města, kteří se tu nevyznají tak dobře, jako my.

Frýdlant, 10/12/2014
jm

Pin It on Pinterest

X
X