01

Sdružení obcí Libereckého kraje ve spolupráci s Libereckým krajem pořádají 15. ledna 2015 od 9 hodin v multimediálním sále ve 3. patře budovy C Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, v Liberci pro nové představitele obcí a měst, případně další vážné zájemce, odborný seminář „Úvod do legislativy obcí“.

Předpokládaný konec semináře je cca v 15.00 hodin. Mezi jednotlivými bloky programu budou krátké přestávky na občerstvení.

Program semináře:

1) Prezence 8.30 – 9.00 hodin

2) Úvodní slovo 9.00 hodin – účastníky semináře přivítá pan Martin Půta, hejtman Libereckého kraje a Mgr. Hana Moudrá, předsedkyně SOLK

3) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) – seznámení se základním zákonem pro obce – přednášející JUDr. Jiří Němec, vedoucí Správního odboru KÚ LK.

4) Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů – přednášející Mgr. Karel Ulmann, vedoucí Právního odboru KÚ LK.

5) Zákon č. 312/2002, o úřednících územních samosprávných celků – přednášející Mgr. Marie Filipová, vedoucí odboru Kancelář ředitele KÚ LK.

6) Problematika hospodaření obcí – přednášející Ing. Ilja Štěpánek, vedoucí Ekonomického odboru KÚ LK.

7) Různé – informace o zákonu č. 500/2004 Sb., Správní řád, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, atd.

Žádáme Vás o potvrzení Vaší účasti nebo jiného zástupce obce či města do 9. 1. 2015 na e-mailovou adresu SOLK nebo na telefon č. 732 286 561. Kapacita sálu je omezená!

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest