0000000001

Zastupitelstvo LK na svém zasedání 16. 12. 2014 schválilo vyhlášení a podmínky výzvy k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, podprogramu 2.1 – Program obnovy venkova pro rok 2014.

Z rozpočtu Libereckého kraje byly na tuto výzvu vyčleněny finanční prostředky ve výši 5.000.000 Kč. Příjem žádostí je možný v termínu od 18.12. 2014 do 30. 1. 2015 do 14.00 hodin.

Podrobné informace naleznete na webových stránkách Libereckého kraje:

http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/dotace/podprogram-21-program-obnovy-venkova

V případě dotazů kontaktujte Ing. Jitku Suchánkovou, jitka.suchankova@kraj-lbc.cz, tel. 485 226 581

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest