001

Již do prvního lednového zasedání Rady Libereckého kraje, které se uskuteční v úterý 13. ledna, připravuje resort zdravotnictví zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na rozšíření pohotovostní služby v oboru zubního lékařství na území Libereckého kraje.

„Naší snahou je, aby díky této zakázce došlo k rozšíření provozní doby zubní pohotovostní služby pro občany celého Libereckého kraje i v odpoledních a nočních hodinách, které nejsou v současném systému pohotovostí dostatečně pokryty,“ informuje náměstek hejtmana Marek Pieter.

Předmětem příslušné veřejné zakázky je požadované rozšíření pohotovosti prozatím pro období od 1. 4. do 31. 12. 2015. Týká se konkrétně rozšíření služeb o sobotách, nedělích a o svátcích, a to v době od 18:00 do 6:00 hodin následujícího dne. Pohotovostní službou v oboru zubní lékařství se rozumí ambulantní péče poskytovaná pacientům v případě náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění vzniklého mimo pravidelnou ordinační dobu poskytovatele v oboru zubní lékařství.

„Věříme, že se nám sejde dostatečné množství nabídek, abychom mohli vybrat nejvhodnějšího uchazeče,“ doplňuje náměstek Marek Pieter.

Očekávané vyhodnocení veřejné zakázky se předpokládá na přelomu měsíce února a března tak, aby rozšířená stomatologická pohotovostní služba mohla fungovat již od začátku dubna 2015.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
485226324 / 739541624

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest