001

Organizační zajištění a financování prohlídek zemřelých, služba tzv. koronera, bylo tématem společného jednání mezi zástupci Libereckého kraje, Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje (ZZS LK) a regionální pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP).

Za službu koronera zodpovídá ze zákona Liberecký kraj a zajišťuje ji pro něj Zdravotnická záchranná služba, p. o. na základě uzavřené smlouvy. Děje se tak mimo pracovní dobu praktických lékařů. Což znamená od 17:00 do 5:00 hodin a o víkendech a svátcích, výjimečně pak i mimo tuto uvedenou dobu, neboť při současném systému není jednoduché zjistit ordinační a provozní dobu praktických lékařů, zástupy za dovolenou a podobně.

„Toto bychom chtěli změnit a zapojit do služeb koronera praktické lékaře, které jsme za tímto účelem oslovili, a to při zachování stejné či rozšířené doby prohlídek. Ve spolupráci s VZP chceme nalézt vhodný model pro oboustranně výhodné a hlavně efektivní trvalé zabezpečení prohlídek. Společně jsme hovořili o stanovení provozní doby a počtu stanovišť pro koronera. Je nutné tuto službu oddělit od výkonu neodkladné přednemocniční péče. Zástupci VZP přislíbili, že nás budou nejpozději do poloviny února informovat, zdali jsou naše požadavky pro pojišťovnu přijatelné,“ říká náměstek hejtmana Marek Pieter, který je kromě resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky také pověřen řízením resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu, a jednání se proto zúčastnil.

V listopadu loňského roku Rada Libereckého kraje a následně Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo finanční prostředky na nákup nového vozu pro lékaře ZZS LK, který bude k prohlídkám zemřelých vyjíždět. Ten bude pořízen po dohodě o administrativních a finančních podmínkách služby s pojišťovnou. Služba koronera by měla fungovat od poloviny letošního roku.

 „Při jednání s vedením Libereckého kraje a zástupci VZP byly projednány podmínky vzniku služby koronera pro oblast Libereckého kraje, na které se bude organizačně podílet i Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje,“ doplnil ředitel ZZS LK Vladimír Hadač.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
485226324 / 739541624

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest

Share This
X
X