fbpx

1Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo na svém zasedání dne 25. listopadu 2014 usnesením návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2015. V kapitole Dotační fond odboru kancelář hejtmana – byl schválen výdajový limit ve výši 15 mil. Kč na program Podpora rozvoje požární ochrany v Libereckém kraji.

Z této finanční částky je 14.000.000 Kč určeno na podprogram – Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje (dotace obcím Libereckého kraje na vybavení jednotek požární ochrany sborů dobrovolných hasičů obcí) a 1.000.000 Kč na podprogram – Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje (sportovní a kulturní činnost sborů dobrovolných hasičů obcí).

„Vše je v souladu se schváleným koncepčním materiálem Strategie podpory požární ochrany v Libereckém kraji 2014 – 2016 s výhledem do roku 2020,“ připomněl hejtman.

Nyní jsou podle něj vyhlašovány čtyři speciální Výzvy podprogramu:

 Výzva č. 1 – Pořízení jednovrstvých a vícevrstvých zásahových obleků, zásahových bot, rukavic a přileb, pracovních polohovacích pásů, ochranných kukel, reflexních vest,

Výzva č. 2 –   Pořízení, doplnění a opravy koncových prvků jednotného systému varování

a vyrozumění obyvatelstva,

Výzva č. 3 –   Pořízení a opravy mobilních a přenosných radiostanic,

Výzva č. 4 –   Pořízení, opravy a údržba ručních, hydraulických a pneumatických prostředků pro vyprošťování osob z havarovaných vozidel, stabilizaci vozidla, jímání provozních kapalin vozidel a označení místa zásahu.

Poslední (pátá – „všeobecná“) výzva bude vyhlášena až po rozdělení finančních prostředků určených pro jednotlivé speciální Výzvy s tím, že v ní budou využity i nedočerpané finanční prostředky z minulých rozpočtových období.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close