fbpx

1Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo na svém zasedání dne 25. listopadu 2014 usnesením návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2015. V kapitole Dotační fond odboru kancelář hejtmana – byl schválen výdajový limit ve výši 15 mil. Kč na program Podpora rozvoje požární ochrany v Libereckém kraji.

Z této finanční částky je 14.000.000 Kč určeno na podprogram – Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje (dotace obcím Libereckého kraje na vybavení jednotek požární ochrany sborů dobrovolných hasičů obcí) a 1.000.000 Kč na podprogram – Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje (sportovní a kulturní činnost sborů dobrovolných hasičů obcí).

„Vše je v souladu se schváleným koncepčním materiálem Strategie podpory požární ochrany v Libereckém kraji 2014 – 2016 s výhledem do roku 2020,“ připomněl hejtman.

Nyní jsou podle něj vyhlašovány čtyři speciální Výzvy podprogramu:

 Výzva č. 1 – Pořízení jednovrstvých a vícevrstvých zásahových obleků, zásahových bot, rukavic a přileb, pracovních polohovacích pásů, ochranných kukel, reflexních vest,

Výzva č. 2 –   Pořízení, doplnění a opravy koncových prvků jednotného systému varování

a vyrozumění obyvatelstva,

Výzva č. 3 –   Pořízení a opravy mobilních a přenosných radiostanic,

Výzva č. 4 –   Pořízení, opravy a údržba ručních, hydraulických a pneumatických prostředků pro vyprošťování osob z havarovaných vozidel, stabilizaci vozidla, jímání provozních kapalin vozidel a označení místa zásahu.

Poslední (pátá – „všeobecná“) výzva bude vyhlášena až po rozdělení finančních prostředků určených pro jednotlivé speciální Výzvy s tím, že v ní budou využity i nedočerpané finanční prostředky z minulých rozpočtových období.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Pin It on Pinterest

Share This
X
X