001

Seminář s názvem „Dám to“ Aneb práce lidí se zdravotním postižením v praxi” nabídne návštěvníkům poutavé příběhy lidí se zdravotním postižením, kteří si našli práci v běžných firmách. Akce se koná v úterý 27. ledna v Krajské vědecké knihovně v Liberci od 11 do 18 hodin.

Chceme odbourávat zkreslené představy o zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. Vnímáme, že většinová společnost automaticky zařadí tyto lidi do chráněných dílen, a to i přesto, že jsou mezi nimi tací, kteří zvládnou práci stejně dobře jako lidi bez zdravotního postižení,” vysvětlila důvod vzniku semináře ředitelka organizace Rytmus Liberec Antónia Dechťarová.

Na programu se podílejí vedle lidí se zdravotním postižením, mezi nimiž budou mimo jiné také zaměstnanci Krajského úřadu LK Jana Ottlová a Petr Švorc, také neziskové organizace z Libereckého kraje, které jim poskytují podporu při jejich pracovním osamostatnění.

„Krajský úřad patří k „firmám“, které v běžném pracovním prostředí zaměstnávají lidi se znevýhodněním. Pravidelně se získáváme Ceny veřejnosti za vstřícného zaměstnavatele nebo se umisťujeme v anketě Stejná šance pro lidi se zdravotním postižením. Své zaměstnání na krajském úřadě našel v roce 2010 také Petr Švorc i díky spolupráci krajského úřadu s organizací Rytmus Liberec. Je to smysluplná práce a jsme za to rádi,“ řekl krajský radní Petr Tulpa s tím, že zájem podporovat tyto organizace je rovněž zakotven ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje.

Nedílnou součástí programu bude účast firem, které lidem se zdravotním postižením daly příležitost a zaměstnaly je. Seminářem provede herec libereckého Divadla F. X. Šaldy Michal Maléř.

Pro návštěvníky zde bude připravena řada inspirativních vystoupení jako například diskusní panel zástupců celorepublikových společností, jako jsou VZP, ČSOB nebo Česká spořitelna, které na semináři budou prezentovat svou personální politiku a společenskou odpovědnost. Za pozornost budou stát i zkušenosti ředitele Jedličkova ústavu v Liberci Vladimíra Ptáčka, který promluví o přípravě studentů na trh práce.

„Seminář Dám to! je svého druhu netradiční vzdělávací akcí v libereckém regionu. Jeho cílem je upozornit na problematiku (ne)zaměstnanosti lidí se zdravotním postižením a také ukázat, že i přes svá zdravotní omezení mohou kvalitně odvádět svou práci a přinášet svému zaměstnavateli řadu pozitiv,“ zdůraznila ředitelka.

Tímto seminářem bude také ukončena putovní výstava fotografií, kterou během podzimu a zimy v Libereckém kraji pořádala organizace Rytmus Liberec, o. p. s. Záštitu nad putovní výstavou převzala bývalá primátorka Martina Rosenbergová a účast na závěrečném semináři přislíbil nový primátor Liberce Tibor Batthyány.

Fotografie dokumentují, jak výstava putovala po jednotlivých regionech a jak nyní probíhá v Krajské vědecké knihovně v Liberci, kam vás srdečně zveme.

Spolupořádající organizace: Fokus Liberec, Tichý svět, Národní rada zdravotně postižených v Libereckém kraji, Tyfloservis a Tyflocentrum.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest

X
X