001

Liberecký kraj již po druhé oslovuje regionální výrobce a řemeslníky s výzvou o předložení svých výrobků, které by se mohly stát „oficiálním reklamním předmětem Libereckého kraje“.

 „Smyslem této iniciativy je podpořit práci živnostníků žijících a pracujících v našem regionu,“ vysvětlila Ivana Hujerové, radní pro regionální rozvoj, evropské projekty a rozvoj venkova Libereckého kraje, která má regionální výrobce ve své gesci.

Všechny přihlášené výrobky podle ní projdou počátkem března zhodnocením početnou „odbornou porotou“ z řad zástupců Libereckého kraje. Hodnotí jak politici, tak úředníci i sekretářky.  Výrobky s největším ohlasem, to znamená, že získají nejvyšší počet bodů, budou zařazeny do Katalogu regionálních reklamních výrobků pro rok 2015 a počátek roku 2016.

„Katalog se osvědčuje nejen pro využití Libereckým krajem, ale také pro jeho příspěvkové organizace, obce a další regionální zájemce, například pro firmy, úřady či neziskové organizace,“ potvrdila radní.

.„Reklamní předměty se na kraji používají zejména pro návštěvy významných partnerů či osobností z ekonomického, politického, kulturního či sportovního života z domova i zahraničí, včetně prezidenta ČR, velvyslanců nebo ministrů,“ vypočítala radní, která si podporu regionálních producentů vzala za své a má je mezi prioritami svého rezortu

Pro představu, v pilotním loňském roce se sešlo téměř 150 předmětů od 37 regionálních výrobců. Vybráno bylo 75 výrobků. Nejvyšší bodové hodnocení získaly zejména regionální potraviny – klobásky, sýry, pivo nebo mošty.  V roce 2014 Liberecký kraj nakoupil propagační předměty z nově vzniklého katalogu v přibližné hodnotě 530 tis. Kč.

„Setkáváme se s pozitivní odezvou na různých konferencích a veletrzích, kde při prezentaci Libereckého kraje nabízíme místně vyrobené sklo, bižuterii, ale i potravinářské dobroty a nápoje, produkty textilní, plstěné, vyrobené ze dřeva, keramiky nebo dokonce z proutí či orobince.  Veřejnost již více klade důraz na hodnoty, které tu máme díky dovednostem a mnohdy i odvaze lidí žijících v naší krajině,“ míní Ivana Hujerová.

Vedle tvorby tohoto Katalogu Liberecký kraj podporuje regionální producenty formou dotačního fondu, kde mají regionální výrobci a řemeslníci vlastní dotační program. Do dotační výzvy, která měla uzávěrku 15. ledna 2015, kraj určil k rozdělení částku 1 423 000,- Kč.

Kontaktní osobou je Tereza Šímová, kancelář č. 422, 4. patro budovy Krajského úřadu LK, e-mail: tereza.simova@kraj-lbc.cz, tel: 485 226 552, mob. 778 533 961.

Zájemci, kteří chtějí aktivitu Libereckého kraje podpořit a následovat, si pak mohou vybrané předměty objednávat přímo u výrobců – kontakty jsou uvedeny v katalogu.

Odkaz na Katalog regionálních reklamních předmětů pro rok 2014 zde:  

http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/public/files/Katalog_regionalnich_vyrobku.pdf

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest

X
X