fbpx
00000000001

Mapa: bylo navoleno záplavové území 100leté vody

Frýdlant – Město Frýdlant na svých stránkách nově nabízí občanům bezplatný přístup k prostorovým datům pořizovaným a aktualizovaným resortem Českého úřadu zeměměřického a katastrálního prostřednictvím komplexního internetového rozhraní.

„Pomocí aplikace MISYS-WEB, sloužící k zobrazení vybraných grafických podkladů, která je trvale umístěna v sekci MĚSTO (oddílu Mapy) se můžete podívat na to, jaké jsou hranice katastrálních území na Frýdlantsku, na různé typy katastrálních map, z nichž některé jsou denně aktualizované, letecké snímky – ortofotomapu, historické

mapy a mnoho dalších druhů map. Zajímavé je jistě i doplnění geoportálu o mapu záplavového území se zákresy 5-ti, 20-ti a 100 leté vody,“ vysvětluje Jan Mráz z odboru majetkosprávního MěÚ Frýdlant, který s aplikací MISYS-WEB pracuje denně.

V aplikaci se dají i jednoduše měřit vzdálenosti, plochy, vytvářet značky a dělat na ně internetové odkazy atd. Samozřejmostí je propojení s aktuálními daty katastru nemovitostí přes rozhraní ČÚZK – Nahlížení do KN.

„Věříme, že se tento geografický informační systém aplikovaný do prostředí internetu bude našim občanům líbit a bude všem užitečný,“ říká Jan Mráz.

Frýdlant 27/01/2015

Zdroj: Město Frýdlant

 

 

Pin It on Pinterest

Share This
X
X