0000001Pietní setkání, u příležitosti Dne památky obětí holocaustua předcházení zločinů proti lidskosti se uskuteční ve středu 28. ledna od 16 hodin v obřadní síni historické radnice v Liberci.

Pietní setkání ke Dni památky obětí holocaustu

Vedení statutárního města Liberec spolu se zástupci Libereckého kraje, židovské obce, Českého svazu bojovníků za svobodu, armády, Junáka a dalších organizací vzpomene na miliony lidí, kteří byli nacisty zlikvidováni v koncentračních táborech II. světové války.

Součástí piety bude jako každý rok četba jmen židovských obětí, které pocházely z Liberce. Letos zazní v obřadní síni jména těch, jejichž příjmení začínají na písmeno R. Herečka Markéta Tallerová přednese povídku Egona Wienera, nazvanou Všem lidem dobré vůle. Zazní také židovské modlitby.

Dnes 27. ledna 2015 uplyne 70 let od osvobození koncentračního a vyhlazovacího tábora Osvětim – Březinka, který se stal symbolem hrůz holocaustu. Toto datum bylo jako Mezinárodní den památky obětí holocaustu vyhlášeno Valným shromážděním Organizace spojených národů 1. listopadu 2005.

Zdroj: Liberec mě baví

Pin It on Pinterest