000000000000001

Střední školy zapojené ve stipendijním programu Libereckého kraje získají na stipendia žáků v roce 2015 o tři sta tisíc korun více než v roce předchozím, tak rozhodlo Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání 27. ledna 2015.

Celkem 2,3 milionů korun si rozdělí devět středních škol zřizovaných Libereckým krajem na výplaty motivačních a prospěchových stipendií v letošním roce pro žáky 13 podporovaných řemeslných oborů. Nejvyšší podíl z částky, celých 490.000 Kč, obdrží Střední škola strojní, stavební a dopravní v Liberci, která nabízí vzdělání v sedmi oborech zařazených v programu.

„Nárůst finančních prostředků vyčleněných na potřeby stipendijního programu je jednak spojen s vyšším počtem žáků, kteří dosahují na stipendijní příspěvky, a také se zařazením oboru Obráběč kovů, který bude zařazen do programu od školního roku 2015/2016. Stipendijní program funguje a přináší výsledky, kdy se nám každoročně alespoň daří zachovat stejný počet žáků v řemeslných oborech,“ zdůrazňuje Alena Losová, radní pověřená řízením resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Stipendijní program je jedním z aktivních nástrojů Libereckého kraje na podporu odborného vzdělávání. Byl spuštěn na začátku školního roku 2010/2011. Zaměřuje se na obory, které jsou poptávány na trhu práce, přesto ale o studium žáci nejeví velký zájem. Jeho cílem je zabránit klesajícímu zájmu žáků o řemeslné profese a snaha alespoň zachovat stávající počet žáků, kteří každoročně nastupují studium „učňovských“ oborů. Aktuálně podporuje žáky ve 13 oborech – Elektrikář, Elektrikář-silnoproud, Instalatér, Jemný mechanik, Klempíř, Malíř a lakýrník, Nástrojař, Obráběč kovů, Řezník a uzenář, Sklář-výrobce a zušlechťovatel skla, Strojní mechanik, Tesař a Zedník.

V letošním školním roce nastoupilo do prvních ročníků oborů zařazených do programu 346 žáků z celkového počtu 4 412 žáků, kteří nastoupili vzdělávání v denní formě studia. Nejlepšího výsledku dosáhl program ve školním roce 2013/2014, kdy do podporovaných oborů nastoupilo 367 žáků.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest

X
X