fbpx

000000000000001

Střední školy zapojené ve stipendijním programu Libereckého kraje získají na stipendia žáků v roce 2015 o tři sta tisíc korun více než v roce předchozím, tak rozhodlo Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání 27. ledna 2015.

Celkem 2,3 milionů korun si rozdělí devět středních škol zřizovaných Libereckým krajem na výplaty motivačních a prospěchových stipendií v letošním roce pro žáky 13 podporovaných řemeslných oborů. Nejvyšší podíl z částky, celých 490.000 Kč, obdrží Střední škola strojní, stavební a dopravní v Liberci, která nabízí vzdělání v sedmi oborech zařazených v programu.

„Nárůst finančních prostředků vyčleněných na potřeby stipendijního programu je jednak spojen s vyšším počtem žáků, kteří dosahují na stipendijní příspěvky, a také se zařazením oboru Obráběč kovů, který bude zařazen do programu od školního roku 2015/2016. Stipendijní program funguje a přináší výsledky, kdy se nám každoročně alespoň daří zachovat stejný počet žáků v řemeslných oborech,“ zdůrazňuje Alena Losová, radní pověřená řízením resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Stipendijní program je jedním z aktivních nástrojů Libereckého kraje na podporu odborného vzdělávání. Byl spuštěn na začátku školního roku 2010/2011. Zaměřuje se na obory, které jsou poptávány na trhu práce, přesto ale o studium žáci nejeví velký zájem. Jeho cílem je zabránit klesajícímu zájmu žáků o řemeslné profese a snaha alespoň zachovat stávající počet žáků, kteří každoročně nastupují studium „učňovských“ oborů. Aktuálně podporuje žáky ve 13 oborech – Elektrikář, Elektrikář-silnoproud, Instalatér, Jemný mechanik, Klempíř, Malíř a lakýrník, Nástrojař, Obráběč kovů, Řezník a uzenář, Sklář-výrobce a zušlechťovatel skla, Strojní mechanik, Tesař a Zedník.

V letošním školním roce nastoupilo do prvních ročníků oborů zařazených do programu 346 žáků z celkového počtu 4 412 žáků, kteří nastoupili vzdělávání v denní formě studia. Nejlepšího výsledku dosáhl program ve školním roce 2013/2014, kdy do podporovaných oborů nastoupilo 367 žáků.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
485226302 / 739541588

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close