000000000000000000001

Kompletně obnovená silnice III/27252 ve Vítkově, kterou v roce 2010 poničila povodeň, byla ve středu 28. ledna slavnostně otevřena. Dokončení této liniové akce se podařilo už v závěru loňského roku.

Předání stavby se uskutečnilo za účasti hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, krajského radního pro dopravu Vladimíra Mastníka, starosty Chrastavy, pod kterou místní část Vítkov patří, Michaela Canova, ředitele Krajské správy silnic LK Jana Růžičky, zástupců zhotovitelské firmy Vladimíra Myšičky (výkonný ředitel firmy SMP) a Vlastimila Schovajsy (ředitel odštěpného závodu Čechy, FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.) a dalších hostů.

„Po akcích II/290 – Frýdlant I. etapa, III/03513, III/03515 Dětřichov – Heřmanice, II/592 Chrastava – I. etapa a III/0353 a III/0357 v obci Višňová se jedná o pátou liniovou stavbu dokončenou od povodní v roce 2010. Zároveň je Vítkov první dokončenou stavbou, která byla zařazena do 2. etap žádostí z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj. Jsem rád, že se práce podařilo zahrnout do jedné stavební sezony a celé dílo bylo dokončeno během jednoho roku,“ uvedl radní pro dopravu Vladimír Mastník.

Stavební práce na akci „Obnova silnice po povodních 2010, III/27252 Vítkov“ probíhaly od dubna 2014 do prosince 2014 a zahrnovaly výstavbu 10 opěrných zdí, 1 mostu, 2 propustků a sanaci na 2 mostech. Na práce navazovala obnova kompletních konstrukcí vozovky v celkové délce cca 1250 m a přeložky inženýrských sítí.

„Jsem rád, že se práce podařilo dokončit do zimy. Průjezdnost obcí byla během stavby značně omezena, přesto se dopravu i přes mnohá úskalí a situovanost komunikace dařilo zajišťovat. Tímto bych rád všem obyvatelům poděkoval za trpělivost a shovívavost při provádění stavebních prací. Nedostatky, které se na silnici objevily, budou na jaře odstraněny,“ doplnil hejtman.

Stavbu ve Vítkově na základě výběrového řízení provádělo „Sdružení firem SMP CZ – FIRESTA“. Celkové stavební náklady činily 88.721.000 Kč vč. DPH, což je výrazné snížení oproti původně vysoutěžené ceně 95.986.000 Kč vč. DPH. Na akci získal Liberecký kraj dotaci z dotačního programu na obnovu obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou z Ministerstva pro místní rozvoj. Projektovou dokumentaci zpracovala firma AF-CITYPLAN s.r.o. „Nejsložitější bylo zkoordinovat vedení objízdných tras vzhledem k husté zástavbě a velkému množství opěrných zdí, které musely být stavěny za úplné uzavírky,“ říká projektantka Marcela Němcová.

Na průběh obnovy se také můžete podívat zde:
https://www.youtube.com/watch?v=l_sJM1lS8R8&feature=youtu.be

Z druhých etap byly v roce 2014 zahájeny zbylé 3 liniové akce, jejichž dokončení se plánuje v letošním roce. Konkrétně se jedná o:

-II/592 – Chrastava – Nová Ves – II. etapa

-II/290 – Frýdlant – Bílý Potok – etapa II/A

-II/290 – Frýdlant – Bílý Potok – etapa II/C

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
485226324 / 739541624

Pin It on Pinterest

Share This
X
X