00000000000000000000001

LIBEREC – Britský den v Liberci má pomoci malým a středním podnikatelům zvýšit jejich konkurenceschopnost a lépe se zorientovat v tržních příležitostech. Na akci se podílejí významné podniky i zastupitelstvo města.

Liberec se stal dějištěm „Britského dne“, unikátní akce Britské obchodní komory ve spolupráci se Statutárním městem Liberec a Libereckým krajem. Do Liberce přijeli zástupci firem, aby s místními podniky nalezli nové obchodní příležitosti. Akce se koná pod záštitou primátora Statutárního města Liberec, Tibora

Batthyányho a Martina Půty, hejtmana Libereckého kraje.

Hlavním cílem vzdělávací části Britského dne v Liberci byla podpora malých a středních firem v rozvoji jejich podnikání a to formou prezentací, diskuzí či jiných praktických příspěvků z podnikatelské sféry. Následovala večerní networkingová recepce v prostorách Radničního sklípku, která byla skvělou příležitostí seznámit se se zajímavými osobnostmi nejen z regionálního obchodního prostředí.

Britská obchodní komora se touto formou rozhodla podpořit podnikatele v českých regionech. Britský den v Liberci navazuje na řadu úspěšných akcí v krajských městech a v roce 2015 zamíří také do Ostravy, Plzně, Olomouce a Brna. „Britský den je skvělou příležitostí podpořit rozkvět malých a středních podniků v České republice a představit místním firmám aktivity našich členů,“ říká Marcela Roche, ředitelka Britské obchodní komory. „Semináře jsou šité na míru“, abychom co nejlépe vyhověli potřebám podnikatelů v jednotlivých městech,“ upřesňuje paní Roche charakter akce.

Britský den je ukázkou výjimečné spolupráce firem, podnikatelů, neziskových organizací a státních institucí, která reaguje na potřebu rozvoje a spolupráce českých malých a středních podniků. Důraz je kladen především na sdílení zkušeností z praxe a inovace v podnikání.

„Liberecký kraj tuto akci podporuje, protože má zájem pomáhat malému a střednímu podnikání i s tím, jak založit firmu nebo exportovat. Proto bude realizován Evropský dům, tedy místo, kde žadatelé získají všechny důležité informace o možnostech dotací. Dále chystáme podnikatelský inkubátor. Uvítáme pravidelné opakování této akce,“ doplnil náměstek hejtmana Marek Pieter, který se akce zúčastnil.

Autor / zdroj: Markéta Dědková

 

Pin It on Pinterest